Met hulp van formateur Robbert Dautzenberg is het in de voorbije weken gelukt om gezamenlijk tot overeenstemming te komen over het coalitieakkoord met als titel “Samen bouwen we verder”. Hiermee gaat de nieuwe coalitie verder bouwen aan een sociaal, inclusief en slagvaardig Gulpen-Wittem.”

“De coalitiepartijen Fractie Franssen, Balans en CDA streven naar een gemeente waar iedereen goed kan wonen, werken en recreëren. Waar inwoners zich thuis voelen en waar iedereen die dat wil, mee kan doen. Verder geeft de coalitie prioriteit aan de grote opgaven op het vlak van wonen, duurzaamheid en landbouw. Specifieke aandacht heeft de coalitie voor de Trendbreuk in het sociaal domein en de leefbaarheid in de dorpskernen.” De coalitiepartijen nodigen alle inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om met mee te doen met het realiseren van deze opgaven. Die oproep doen ze ook aan de andere twee politieke partijen in de gemeente Gulpen-Wittem.

Uitgangspunten

Het afgelopen anderhalf jaar hebben Fractie Franssen, Balans en CDA in goed vertrouwen met elkaar samengewerkt, waardoor er een stabiele basis is om gezamenlijk het gemeentebestuur te vormen in de komende periode.

“We bouwen samen verder op de kracht en energie die bij onze inwoners en ondernemers, in de buurten en in de dorpen aanwezig is. Daarbij realiseren we ons dat we voor grote uitdagingen en transities staan, waaraan we samen invulling moeten geven om te komen tot een nieuw evenwicht tussen de verschillende belangen van bewoners, ondernemers en agrariërs, toeristen en ons kwetsbare vijfsterrenlandschap. Met de uitdagingen waarvoor we staan is realisme noodzakelijk. Het uitvoeren van deze opgaven vraagt om een brede bestuurlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ons kunnen aanpassen aan de dynamiek, kunnen doseren en (her)prioriteren. We zetten daarbij in op het toevoegen van kwaliteit in plaats van kwantiteit, waarbij we samen zorgen voor een sociaal, inclusief en slagvaardig Gulpen-Wittem.”

Portefeuilles

Namens Fractie Franssen wordt Piet Franssen voorgedragen als wethouder ruimte, wonen, natuur- en milieu en tevens 1e locoburgemeester. Namens Balans wordt Frans Derksen voorgedragen als wethouder Sociaal, vrijetijd en duurzaamheid, en namens het CDA wordt Roger Cratsborn voorgedragen als wethouder economie, toerisme en verkeer.

Coalitieakkoord voor instemming naar de ledenvergaderingen

De drie partijen presenteren op 1 juni het coalitieakkoord “Samen bouwen we verder” aan hun achterban, waarbij de ledenvergaderingen instemmingsrecht hebben over het onderhandelingsresultaat. Vanaf 2 juni is het coalitieakkoord vervolgens openbaar voor iedereen beschikbaar.

Installatie en behandeling coalitieakkoord

De installatie van de wethouders vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op woensdagavond 15 juni om 19.30 uur. Tijdens deze bijzondere raadsvergadering zal ook het coalitieakkoord worden besproken in de gemeenteraad.

Formateur

Formateur Robbert Dautzenberg blikt met plezier terug op het formatieproces en de constructieve wijze waarop de partijen deel hebben genomen aan de besprekingen en gezamenlijk tot overeenstemming zijn gekomen. “Er kan worden verder gebouwd op het opgebouwde vertrouwen in de afgelopen periode en het nieuwe college kan aan de slag met de uitdagingen en opdrachten in het coalitieakkoord.”

- Advertentie -
Vorig artikelEerste Pinksterwandeling van W.S.C. St. Martinus Mechelen
Volgend artikelFC Gulpen na zeven treffers kampioen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in