Het is inmiddels tweeënhalf jaar geleden dat Limburg en delen van Noord-Brabant zijn getroffen door een ramp als gevolg van extreme wateroverlast. Hoewel de schademeldingen nagenoeg zijn afgehandeld, zijn er helaas gedupeerden die zich in financiële nood bevinden als gevolg van de rest- en gevolgschade van de ramp. Gelet hierop heeft de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer toegezegd te onderzoeken of voor deze particuliere gedupeerden nog iets kan worden gedaan.

Een schrijnende situatie

Ter uitvoering van deze toezegging hebben vertegenwoordigers van het ministerie van JenV (Justitie en Veiligheid), de Provincie Limburg en verschillende getroffen gemeenten in de afgelopen periode meerdere gesprekken hierover gevoerd. Dit was complex; het begrip ‘schrijnende situatie’ moet enerzijds recht doen aan de financiële problemen van de gedupeerden en anderszins objectiveerbaar en toepasbaar zijn in het kader van een regeling. Uitkomst van de gesprekken is dat er sprake is van een schrijnende situatie als een gedupeerde restschade of gevolgschade van de wateroverlast in juli 2021 heeft, die heeft geleid of dreigt te leiden tot financiële nood. Er is sprake van financiële nood indien een gedupeerde onvoldoende eigen middelen heeft om te kunnen voorzien in noodzakelijke dubbele woonlasten of het kunnen laten herstellen van de gebruiksfunctie van de woning.

Regeling voor particuliere gedupeerden

De gemeenten en het ministerie van JenV zijn gekomen tot een aantal uitgangspunten voor het opstellen van een regeling. Er moet onder meer sprake zijn van financiële nood, vertrouwen in de gedupeerde staat voorop en de gedupeerde wordt zoveel mogelijk ontzorgd. Op basis van deze uitgangspunten en de genoemde definitie van financiële nood wordt verder gewerkt aan het opstellen van een regeling voor particuliere gedupeerden van de wateroverlast in juli 2021 die in financiële nood zijn of dreigen te komen. De gemeenten zijn hierbij betrokken.

Aangezien de uitvoering van een dergelijke regeling financiële expertise en maatwerk vereist, is gezocht naar een partij die hiervoor de juiste kennis en ervaring in huis heeft. Dit heeft helaas extra tijd in beslag genomen. De gemeenten en de Provincie Limburg zijn in het overleg op 9 januari 2024 geïnformeerd over de beoogde uitvoerder en kunnen zich hierin vinden. Definitieve besluitvorming over de uitvoerder alsmede over de beoogde regeling moet plaatsvinden in de Ministerraad. Wanneer de besluitvorming positief is, zal bekend worden gemaakt wie de uitvoerder is en zullen verdere voorbereidende handelingen worden getroffen voor de uitvoering van de regeling.

- Advertentie -
Vorig artikelWinterwandeling in het bos? Let op voor wilde zwijnen!
Volgend artikelHebben we dan zo’n slechte zelfdiscipline of zijn onze doelen te ambitieus?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in