Piet Franssen terug in de frontlinie van de lokale politiek

Na de spraakmakende comeback van fractie Franssen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 staat de thans 68-jarige lijsttrekker Piet Franssen binnen de plaatselijke politieke arena weer volop in de schijnwerpers. Als leider van de grootste coalitiepartij haalde hij als wethouder de door hem felbegeerde en geliefde portefeuilles ruimte, wonen, milieu en natuur binnen. Als bijkomende beloning kreeg hij tevens, met algehele raadsteun, ook nog eens de titel van locoburgemeester opgespeld. Geen wonder dat we een opgeruimde en relaxte wethouder aantreffen die toch al 42 politieke jaren achter de rug heeft. “Ik voel me uitstekend op mijn plek hier en ben blij mijn ervaring die ik als werknemer in de wegenbouw, bij de civiele werkzaamheden binnen Arcadis, Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heb opgedaan, te kunnen gebruiken bij het beheer van mijn lijvige portefeuilles. Ik voel me topfit en heb er echt zin in iets moois van te maken”, glundert de fulltime wethouder. Kijkend naar de realiteit van de werkopdrachten die er op gemeentevlak op stapel staan, weet hij als geen ander dat er een enorme uitdaging ligt om dat allemaal te verhapstukken en tot een goed einde te brengen. Daadkracht tonen, samenwerking zoeken en de menselijke maat hanteren lijken daarbij een must. Als eerste opdracht staat de reconstructie van de kern Eys (Mesweg, Froweinweg en Pendile) op de rol. Een naar schatting 16 maanden durende operatie die de kern Eys voor automobilisten van buitenaf dan onbereikbaar maakt. Kosten ruim € 6 miljoen. Dat vergt een gedegen voorbereiding om het dorp desondanks toch levendig en toegankelijk te houden. Reden om van gemeentewege te zorgen voor een gratis buspendeldienst Gulpen-Eys voor zowel de eigen inwoners van Eys als andere mensen die Eys willen bezoeken. Ook zijn alle bewoners van Eys intussen schriftelijk op de hoogte gebracht over de geplande werkzaamheden met de daaraan verbonden consequenties. Mochten er niettemin nog vragen leven, roept wethouder Franssen de bewoners op dit alsnog kenbaar te maken. Binnenkort gaat de firma Kurvers uit Voerendaal aan de slag en worden de nieuwe verkeersmaatregelen van kracht.

In het kielzog van de werkzaamheden in Eys, gaat aannemer Den Ouden nog voor de bouwvakvakantie aan de slag met het realiseren van een rotonde bij de splitsing Capucijnenweg. Partijerweg, teneinde de schoolroute naar basisschool Witheim in Mechelen veiliger te maken. De daarmee gepaard gaande kosten zijn geraamd op € 600.000,-. “We kunnen hier niet meer aan gaan tornen”, vindt wethouder Franssen. Hij laat weten dat het krediet daarvoor door de raad reeds is beschikbaar gesteld en dat de gunning van het werk intussen is verleend.

“Hoog op mijn agenda staat tevens het watermanagement. We zullen alle krachten moeten mobiliseren om daar in samenspraak met rijk, waterschap en provincie een afdoende oplossing voor te vinden. Door het buiten de oevers treden van de Geul, Gulp, Selzerbeek, Mechelderbeek en Eyserbeek is er vorig jaar waterschade aan ruim 800 panden aangericht. Hoogwaterbescherming en waterveiligheid verdienen daarom structureel onze aandacht. Maar als kleine gemeente aan de grens van Nederland kunnen we deze opgave niet alleen aanpakken. Samenwerken met onze partners, ook in België en Duitsland, is cruciaal”, laat Franssen zijn hart spreken. Zelf heeft hij ook al zijn gedachten over mogelijke oplossingen la-ten gaan. “Wellicht kunnen we vrijkomende landbouwgronden in de toekomst een dubbele functie toekennen: in de basis een ‘natuurversterkende’. Maar tegelijkertijd zou deze grond ook kunnen fungeren als inundatiegebied (lager gelegen gebied dat men onder water laat lopen) als het water door stijging uit haar oevers treedt.”

Met die vrijkomende landbouwgronden raken we een ander actueel probleem. Hoe kijkt de wethouder aan tegen het door de boeren zo veroordeelde aangekondigde stikstofbeleid? Wijselijk stelt hij dat eerst de Rijksoverheid aan zet is om dat uitgestippelde beleid te gaan concretiseren. Daarna komt de vertaling richting provincies en tenslotte komt de gemeentelijke overheid pas in beeld. Een gemeente die ook nog eens in een Natura 2000-gebied ligt en daardoor aan scherpere eisen zal moeten voldoen. Franssen weet dat dit een heel moeilijke materie is, maar hoopt toch dat bij de komende besprekingen/onderhandelingen over dit onderwerp altijd de menselijke maat gehanteerd zal worden. “Bied die mensen vooral een luisterend oor. Inventariseer eens welke boeren bereid zijn om met een fatsoenlijke afkoopregeling (het Rijk trekt daar 25 miljard euro voor uit) te stoppen en geef de jongeren die dat willen de kans en toekomstperspectief om door te gaan. Dat er iets moet gebeuren, begrijp ik wel en de boeren beslist ook”, geeft de wethouder zijn visie weer. Hij vindt dat we in Limburg op de goede weg zijn, getuige de mildheid van de boerenacties in onze regio. Zijns inziens het resultaat van het feit dat de LLTB frequent en correct in gesprek daarover is met de provincie.

Ontspannen zittend op de spreekwoordelijke praatstoel is de wethouder niet te remmen en weidt hij enthousiast verder uit over de aanstaande reconstructie van het parkeerterrein in Wittem en de Wittemer Allee, de gebiedsontwikkeling Wijlré-West, het upgraden van de entree van de kom Nijswiller komende vanaf Wahlwiller, het onderhoud van de openbare ruimtes en het behoud van de voor Cittaslow gemeente zo kostbare landschapselementen. Het geeft aan dat hij voorlopig niet aan ledigheid ten onder zal gaan om alles goed te laten verlopen en het nodige overlegwerk te verrichten. Bewust als hij is dat hij alles niet in zijn eentje kan runnen, reikt hij de hand naar ieder die de zorg deelt om deze taken mede tot een goed einde te brengen. “Mijn deur staat altijd voor iedereen open. Ook voor de leden van de oppositie. We zullen er samen de schouders onder moeten zetten om de komende zware opgaven het hoofd te bieden. Ik ben er klaar voor om die problemen te lijf te gaan”, eindigt de wethouder strijdbaar.

- Advertentie -
Vorig artikelAvondwandelingen
Volgend artikelJan Somers van ‘De Gulle Pen’ verduidelijkt zijn nieuwe hobby

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in