Waterschap Limburg gaat samen met de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem de wateroverlast in het Mechelderbeekdal aanpakken. Op 3 november tekenden de bestuurders van de drie partijen een intentieovereenkomst.

Hevige regenval kan tot flinke wateroverlast leiden in het Mechelderbeekdal, een beekdal dat de dorpen Mechelen en Vijlen verbindt. Waterschap Limburg en de beide gemeentes hebben de handen ineengeslagen en willen naar een klimaatadaptief beekdal. Daarvoor worden verschillende maatregelen bekeken, waarover de drie organisaties met de omgeving in gesprek zijn. Wethouders Piet Franssen (Gulpen Wittem)  en Juliette Verbeek (Vaals) en Josette Van Wersch (DB-lid Waterschap Limburg) gaan samen aan de slag met het terugdringen van de wateroverlast in het gebied.

Voorrangsmaatregelen

Voor het Mechelderbeekdal zijn structurele maatregelen nodig. Hiervoor zijn we samen met partners en de omgeving een uitgebreide verkenning gestart. Naar aanleiding van de recente wateroverlast en de tijd die het duurt voor het totale pakket aan maatregelen uitgevoerd kan worden, worden echter al enkele voorrangsmaatregelen uitgevoerd. Gemeente Vaals heeft al de Vijlenstraat aangepakt en de duiker onder de weg vergroot. Eind dit jaar legt het waterschap hier een regenwaterbuffer aan. In de Commandeurstraat, Hoofdstraat en Meester Beukenweg bekijkt het waterschap in samenwerking met gemeente Gulpen-Wittem en bewoners hoe zij hun woningen beter kunnen beschermen.

Toekomstbestendig

Josette Van Wersch van Waterschap Limburg: “Het veranderende klimaat zorgt soms voor droogte en dan weer voor wateroverlast. We zoeken daarom naar oplossingen die de landschappelijke kwaliteiten van dit mooie gebied met zijn beeldbepalende beken eer aandoet. Oplossingen zoeken we zowel in het landelijk als het stedelijk gebied, in het watersysteem zelf en bij woningen om daar de schade te beperken. We zullen daarom intensief samenwerken met inwoners en betrokken organisaties.”

Piet Franssen van gemeente Gulpen Wittem: “Wij zijn blij met deze samenwerking. Samen kunnen wij meer bereiken voor onze inwoners. Binnenkort starten we al met het aanpassen van de verharding in de Commandeurstraat in Mechelen, die regelmatig hevige wateroverlast had. Door samen te werken met de gemeente Vaals en het Waterschap Limburg hopen wij de wateroverlast te beperken.”

Juliette Verbeek van gemeente Vaals: “Vasthouden van water is een opgave van gemeenten en waterschap. Die opgave moeten we in samenhang oppakken. Dat doen we met deze intentieverklaring.”

Meer informatie

Op de website van Waterschap Limburg  volgt u de de ontwikkelingen en kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief.

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

- Advertentie -
Vorig artikelHenri-Pierre Waaifoort opvolger wethouder Jos Hendriks
Volgend artikelTwee uur gratis parkeren in parkeergarage Vaals vanaf 1 januari

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in