Uw college gaat het kerstevenement 2022 in Nijswiller financieel ondersteunen. Wat staat daar te gebeuren?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Het Kernoverleg Nijswiller was al van plan dit unieke evenement onder de naam “Um der Krisboom Nieswieler” in 2021 te organiseren. De dieper liggende gedachte achter dit nieuwe evenement was de onderlinge saamhorigheidsbanden nog eens in een ontspannen sfeer aan te halen, na al het leed dat de dorpsgemeenschap in de coronaperiode en de daarop volgende overstromingsramp had doorstaan. Als  college vonden we dat een uitstekend idee en hebben we toentertijd een subsidiebedrag van  € 2500,- toegekend. Nu dat echter door de coronapandemie geen doorgang kon vinden, zijn  de koppen er weer bij elkaar gestoken en doet men een poging om het dit jaar wel te laten plaatsvinden. Als datum heeft men daar al 17 december 2022 voor geprikt. Vanzelfsprekend blijft het door ons reeds toegezegde subsidiebedrag ook nu voor dit evenement gereserveerd. We zijn als college alleen maar blij met dit soort spontaan georganiseerde sociale activiteiten.”

In Wijlré op de locatie Stokhem 26 verleent uw college medewerking aan het doorvoeren van een projectafwijking. Wat staat daar te geburen?

Wethouder Piet Franssen

Wethouder Franssen: “Het betreft hier een  toevoeging aan het bestaande woonhuis en wel aan de achterkant van het hoofdgebouw, waardoor de huidige aanbouw wordt gesaneerd. Aangezien de nieuwbouw iets ruimer uitvalt als de bestaande aanbouw, moet er een projectafwijkingsbesluit worden genomen. Dat besluit hebben we als college nu genomen, zodat de weg vrij is om tot actie over te gaan.”

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet. Hoe is onze gemeente uit dit onderzoek naar voren gekomen?

Wethouder Piet Franssen

Wethouder Franssen: “Namens de rekenkamer heeft Bureau PBQL dit onderzoek uitgevoerd en als college zijn we erg blij dat we er zo goed uitgekomen zijn. PBQL laat ons weten dat we prima op koers liggen en goed op weg zijn om de overheidsintenties op dit vlak in de nieuwe Omgevingswet verankerd te krijgen. Als aanvulling geeft PBQL tevens aan dat het een uitstekende keuze is geweest om dit project met de Lijn-50 gemeenten (Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem) samen aan te pakken. Uiteindelijk gaat het hier om 3 Cittaslow-gemeenten die hetzelfde DNA bezitten en dezelfde landschappelijke kernwaarden nastreven. Bovendien beantwoorden de drie gemeenten samen aan de door de overheid gestelde schaalgrootte van een gebied met 50.000 inwoners. We zijn bijzonder gelukkig met de uitkomst van PBQI en gaan met vereende krachten én optimisme verder, teneinde in juli 2023, de geplande datum voor de introductie van de Omgevingswet, ook echt startklaar te zijn.”

Uw college heeft een intentieverklaring afgegeven om in de toekomst te blijven zorgen voor voldoende zoetwater. Wat houdt dit in?

Wethouder Piet Franssen

Wethouder Franssen: “De verandering van ons klimaat ervaren  we allemaal aan den lijve. We worden geconfronteerd met extreem droge zomers, watertekorten én overstromingen door overvloedige regenval in een korte tijdspanne. Om schade als gevolg van droogte zoveel  mogelijk te voorkomen en voldoende zoetwater beschikbaar te houden is daarom actie geboden. De Bestuurlijke Klimaat adaptatie Tafel Limburg (BKaL) heeft nu het voortouw genomen om met alle betrokken partijen in Limburg te komen tot en Waterconvenant voor grond- en wateroppervlaktewater. Als eerste stap om daartoe te komen, worden alle betrokken partijen, waaronder dus ook onze gemeente, gevraagd met dit plan in te stemmen. Dat is de reden waarom we die intentieverklaring hebben afgegeven.”

In de Tuinstraat in Wijlré gaat u de doorstoom van het verkeer verbeteren. Hoe doet u dat?

Wethouder Piet Franssen

Wethouder Franssen: “Dit is een wens van de bewoners ter plekke. In deze doodlopende weg is het namelijk vaak moeilijk  manoeuvreren met grote transportmiddelen, omdat er een aantal huurwoningen van Woonpunt liggen, die niet over een parkeerplaats beschikken. Samen  met Woonpunt hebben we naar deze problematiek gekeken en zijn tot een oplossing gekomen. In de voortuinen van de huurwoningen van Woonpunt wordt nu ruimte gemaakt voor het inrichten van parkeerplaatsen. Daarnaast wordt een parkeerverbod aan de linkerkant van de weg ingesteld, zodat de huidige problematiek hopelijk tot het verleden gaat behoren. Dit karwei gaat een slordige € 50.000,- kosten. Een bedrag dat we als gemeente en Woonpunt broederlijk gaan delen. We hebben daarbij wel nog bedongen dat Woonpunt de verduurzaming van haar woningen in de Tuinstraat naar een A-label, gaat vervroegen van 2028 naar 2025.” Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl  Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven.Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelPrinses Jente en Prinses Semke zwaaien scepter over het Rijk van De Össkes
Volgend artikelWandeling door Joods Gulpen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in