Bert Doornekamp uit Epen wil graag reageren op het antwoord dat wethouder Last gaf op de vraag van Marion Langeland, vermeld in Gulp & Geul Journaal nr. 23 van 18 september jl. Volgens de wethouder staan de afvalbakken in het buitengebied ter discussie binnen de gemeente. Hij stelt de vraag of het teveel gevraagd is om lege verpakkingen mee naar huis te nemen in plaats van ongesorteerd in de vuilnisbakken te stoppen.  

Ik constateer dat het inderdaad teveel gevraagd is. Ik ben woonachtig in Diependal en wandel dagelijks in Terziet en in het Onderste en Bovenste bos. De laatste maanden is het zeer druk in het Heuvelland en is er een schrikbarende toename van het zwerfafval en op sommige plaatsen zitten de vuilnisbakken overvol. Ik kom zoveel afval tegen, dat ik op mijn wandelingen zeker 2x per week een afvalgrijper en plastic zak meeneem om achtergelaten zwerfvuil (met name veel toiletpapier, papieren zakdoekjes e.d.) op te ruimen. Ik deponeer deze dan in de eerstvolgende vuilnisbak die ik tegenkom. Dan moeten deze er natuurlijk wel staan!

Mijn vraag is dan ook: 

1. Is er een beleid met betrekking tot het plaatsen, cq. onderhouden van de vuilnisbakken in het buitengebied, en zo ja, hoe luidt dat dan? 

2. Waarom wordt, na verwijdering van een vuilnisbak (b.v. kruising Terzieterweg-Kuttingerweg en bij het bankje langs de Kuttingerweg), deze niet vervangen door een nieuwe? 

3. Wat is de frequentie van het legen van de vuilnisbakken en wordt daarin nog onderscheid gemaakt naar locatie (overvol is vaak de container bij de picnickbank op ’t Veld, de vuilnisbak aan het einde van de Terzieterweg en de vuilnisbak bij de parkeerplaats op Eperheide)? 

Wethouder Last

Wethouder Last: “Prachtig dat de heer Doornekamp het overtollige zwerfvuil opruimt en in een legere afvalbak deponeert. Een prima voorbeeld voor alle in de natuur recreërende mensen. Ik blijf het echter onverteerbaar vinden dat mensen niet de moeite nemen om hun afval zelf mee naar huis te nemen. Per slot van rekening nemen ze hun voorraad proviand in een rugzak of draagtas mee de natuur in. Dan hebben ze toch meer dan voldoende ruimte om ook het proviandafval daarin op te bergen en thuis te sorteren. Daar moet ons beleid ook op gericht zijn. Ik zal daarover echt eens met de raad in discussie moeten gaan hoe we die mentaliteitsverandering te weeg kunnen brengen. Misschien moeten we wel borden met die aanwijzing bij de rustbanken gaan plaatsen en de afvalbakken verwijderen. Het is in elk geval mijns inziens het proberen waard. Vergeet niet dat er een behoorlijk bedrag gepaard gaat met het reinigen van die ongesorteerde afvaltroep. Daarvoor wordt ons het hoogste opruimtarief bij RD4 berekend. Onze gemeente telt liefst 350 van die afvalbakken, kun je nagaan. Voor het leegmaken van die afvalbakken wordt een divers beleid door onze buitendienst gevoerd. Door ervaring weet men met welke frequentie bepaalde bakken geleegd dienen te worden. Er zijn daarom bakken die wekelijks geleegd worden, maar er zijn er ook die een langere tijd niet geledigd hoeven worden.” 

Het college komt met een nieuwe gratis regenton-actie. Kunt u daar iets meer over vertellen? 

Wethouder Last

Wethouder Last: “In 2019 is gebleken dat er veel animo was voor het verstrekken van gratis regentonnen. Reden voor ons college om te besluiten die actie te gaan verlengen en dit ook grootser op te zetten en gestroomlijnder te laten verlopen als in 2019. We zijn nu voornemens in 2020 gemeente breed 552 regentonnen voor de inwoners gratis beschikbaar te stellen.  

Datzelfde aantal willen we ook in 2021 en 2022 gratis weggeven. We zijn namelijk van mening dat bewoners die regenwater gaan hergebruiken een positieve bijdrage leveren aan het milieu en aan de zorg voor ons bijzondere landschap. Die inzet willen we op deze manier belonen. Bewoners die zulke ton willen aanschaffen, kunnen zich daarvoor digitaal aanmelden bij de gemeente. Hoe dat precies in zijn werk gaat zal nog via de mediakanalen van de gemeente kenbaar worden gemaakt. Na de inventarisatie van al die personen, ontvangen de eerste 522 bewoners die zich aanmelden, een bewijsstuk waarmee ze de regenton bij Opreij Margraten gefaseerd en coronaproof kunnen afhalen.” 

Uw college heeft het concept voor RES (Regionale Energie Strategie) vastgesteld. Kunt u daar iets over vertellen? 

Wethouder Hendriks

Wethouder Hendriks: “De eerste stap in de samenwerking tussen Gemeente Gulpen-Wittem, de andere 15 gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie, het waterschap en Enexis voor een Regionale Energie Strategie is gezet. Onder het motto ‘Zorgvuldig Samen Duurzaam’ maken we in de RES Zuid-Limburg samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners afspraken over hoe we op termijn zonder aardgas kunnen. Naast de creatie van zonneparken zijn binnen ‘’Zorgvuldig Samen Duurzaam” ook de technische mogelijkheden van windmolens onderzocht binnen onze gemeentegrenzen en ook in beeld gebracht. Het belangrijkste komt nu: de maatschappelijke participatiefase. Daarin moet duidelijk worden wat we ook echt willen gaan oppakken de komende tien jaar. Daarbij is het natuurlijk wel prettig dat er voldoende technische mogelijkheden zijn. Zo weten we over welke gebieden we het hebben. Hiermee is echter niet bepaald wat we gaan doen. Daarover gaan we met de inwoners in gesprek. Binnenkort horen onze inwoners meer over de participatiefase.” 

De Provinciale Staten van Limburg hebben onlangs de ‘Agenda Wonen 2020-2023” vastgesteld. Wat houdt die agenda in? 

Wethouder Last

Wethouder Last: “De provincie wil in deze 3 jaren komen tot het bouwen van de juiste woning op de juiste plek, zodat die woning ook op het juiste moment voor de betreffende belangengroep ook beschikbaar is. Elke gemeente is vooraf naar pijnpunten op dit woningvlak gevraagd. Zo is er in onze gemeente behoefte aan starters- en seniorenwoningen. Er ligt dus de ambitie om daar verandering in aan te brengen en voor een goede doorstroom te zorgen, waardoor er ruimte komt voor het invullen van woonwensen bij de diverse belangengroepen.” 

Hebt u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag. 

- Advertentie -
Vorig artikelWeek van de jonge mantelzorger
Volgend artikelAlzheimercafé Gulpen weer van start

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in