Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag de Limburgse Propositie Water in ontvangst genomen. Hierin wordt het Rijk uitgenodigd om samen met de regio te werken aan een structurele aanpak en financiering voor klimaatadaptatie om de watersystemen in Limburg klimaatrobuust te maken. Het Rijk wordt tevens opgeroepen de prioritering van de projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan te passen én om samen met de regio een fonds van 1,2 miljard euro te realiseren voor een meerjarig adaptief programma.

De minister kreeg deze propositie aangeboden namens de gemeenten in Limburg, Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Het extreem hoogwater in juli leidde in Limburg tot enorme maatschappelijke, financiële en emotionele schade. De regering verklaarde op 15 juli 2021 na crisisberaad de situatie in Limburg tot nationale ramp.

Klimaatrobuust

Het klimaatrobuust maken van de watersystemen betekent dat de Limburgse overheden samen met het Rijk de al bestaande plannen voor hoogwaterveiligheid van de Maas (HWBP) en die voor de zijrivieren en beken (Water in Balans) versneld willen uitvoeren. De bestrijding van de effecten van klimaatverandering vraagt om een structurele aanpak en financiering. Deze ingrepen hebben niet alleen positieve effecten voor Limburg, ze dragen ook bij aan lagere waterstanden en daarmee aan veiligheid stroomafwaarts in Nederland. Rijk en regio gaan nu samen aan de slag om deze propositie verder uit te werken in een actieprogramma waarbij de ligging van Limburg ten opzichte van het omringende buitenland voor de watersystemen wordt betrokken.

‘Prima aanzet’

Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel schade en menselijke ellende de ramp in juli heeft veroorzaakt. Samen met de waterschappen, gemeenten en provincies moeten we ons inzetten om beter voorbereid te zijn op klimaatveranderingen en om herhalingen van zo’n ramp, in Limburg en in de rest van Nederland, te voorkomen. Daarom heb ik een beleidstafel wateroverlast en overstromingen ingesteld waarin Rijk en regio samen optrekken. Het is goed dat vanuit Limburg deze propositie is ontwikkeld, deze biedt hiertoe een prima aanzet.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser

- Advertentie -
Vorig artikelGetuigen vandalisme gezocht
Volgend artikelVerkeersonderzoeken Vijlen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in