Onveilige bomen worden na het uitvoeren van een boomveiligheidscontrole verwijderd

Gulpen-Wittem is een groene gemeente. Een belangrijk kenmerk daarvan is het kwalitatief hoogwaardige landschap. Het is uniek en kwetsbaar tegelijkertijd. Voor het behoud ervan is het belangrijk dat de gemeente alle natuur- en landschapselementen die onderdeel uitmaken van het landschap zorgvuldig onderhoudt. Daarom werken ze op verschillende fronten met diverse beheer- en natuurinstellingen continue aan een duurzame en veilige leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers.

Onderdeel van het onderhoud is het controleren van alle bomen in de gemeente. Dat doen ze om te onderzoeken of er bomen zijn die een risico voor de omgeving vormen. Het controleren van bomen is een wettelijke verplichting. De controle wordt uitgevoerd door zogenoemde ‘boomveiligheidscontroleurs’. Dat zijn mensen die zijn opgeleid om ziektes en (potentiële) gebreken aan bomen te herkennen. Een controleur inventariseert en analyseert uiterlijke signalen van potentiële zwakte bij bomen. Als een boom bijvoorbeeld niet meer gezond is, of door weersomstandigheden niet meer sterk in de bodem staat, dan kan de boom een gevaar vormen voor de omgeving. Hij kan bijvoorbeeld plotseling breken, omvallen of (bij ziekte) andere bomen of struiken infecteren, met alle gevolgen van dien. Bomen die volgens boomveiligheidscontroleurs een gevaar vormen worden om die reden door de gemeente verwijderd.

Uit een recente inventarisatie blijkt dat Gulpen-Wittem circa 20.200 bomen telt. Controle wijst uit dat op dit moment ongeveer 465 bomen een te groot risico vormen. Deze bomen worden verwijderd. De werkzaamheden starten per direct, omdat de gemeente het belangrijk vindt om risicovolle bomen zo snel mogelijk uit de omgeving te verwijderen. Sommige bomen staan in woonwijken, sommige bomen in bosachtig gebied. De gemeente streeft ernaar om op zoveel mogelijk plekken ook een boom terug te plaatsen. Voordat ze dat doen, wordt er onderzocht of de boom op een veilige positie staat en in de toekomst goed kan gedijen in de omgeving. Op 165 locaties waar een boom wordt verwijderd is dat sowieso het geval en wordt er een nieuwe boom geplaatst. Soms is het beter als er geen boom wordt teruggeplaatst, omdat de natuur dan meer ruimte krijgt waardoor bestaande bomen en struiken beter kunnen groeien. Of omdat het terugplaatsen van een nieuwe boom op de huidige plek weer een nieuw risico kan vormen. In elk geval blijft het aanplanten van groen, nu en in de toekomst, onderdeel uitmaken van de plannen die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte.

- Advertentie -
Vorig artikelCoverband CommonZensete gast in Theater De Klimboom
Volgend artikel111 on­der­ne­mers vra­gen te­ge­moet­ko­ming voor om­zet­ver­lies door hoog­wa­ter

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in