U hebt als gemeente een bedrag van 36.581,11 euro moeten uitkeren om de naleving van de corona-toegangsbewijzen te laten controleren. Waar moeten we aan denken als we willen weten waar dat geld naar is toegegaan?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het feit dat er bij de organisatie van een evenement armbandjes worden verstrekt aan de personen van wie de QR-code is gecontroleerd en die tot het evenement zijn toegelaten. Ook mogen  ondernemers kosten berekenen voor het inhuren van personen die dat allemaal bij de deur gaan controleren. Landelijk heeft het kabinet hiervoor 45 miljoen euro beschikbaar gesteld en via ingediende rekeningen is daarvan een bedrag van 36.581,11 euro door ons college uitgekeerd aan de betreffende ondernemers.“’

Uw college heeft het van 2008 daterende evenementenbeleid herzien en gaat dit nu aan de raad ter goedkeuring voorleggen. Kunt u eens aangeven wat er zoal veranderd is?

Wethouder Franssen: “Laat ik vooropstellen dat er heel wat overlegwerk aan de totstandkoming van dit concept-evenementenbeleid is voorafgegaan. Naast reacties uit het bijna 700 inzendingen tellend inwonerpanel en een drietal overleg- momenten met de huidige organisatoren van evenementen, ligt er nu een stuk ter goedkeuring aan de raad voor. In dit beleidsstuk gaan we uit van een piramide waarin we het totaal van reeds bestaande evenementen hebben ondergebracht. Het gaat hierbij om 3 categorieën: namelijk kernversterkende, beleidsversterkende en reputatieversterkende evenementen. Aan de brede basis van die piramide staan de zogenaamde kernversterkende evenementen. Dit zijn de meeste evenementen op dit moment. Deze evenementen hebben een overwegend lokale uitstraling en worden georganiseerd voor en door mensen uit de eigen buurt. Kernversterkende evenementen zijn van belang, omdat ze onze dorpen leefbaar en gezellig houden. Ze staan vaak in het teken van vermaak of (volks)cultuur. Deze evenementen zijn niet gericht op winst en zijn in handen van vrijwilligers. Zulk evenement wordt georganiseerd voor ten minste 200 bezoekers en heeft een belangrijke sociale functie voor de gemeenschap. Deze kernversterkende evenementen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen van 500 euro. Deze evenementen kunnen een aanvullende 10% subsidie aanvragen voor duurzaamheid, uitdragen van de Cittaslow-gedachte, talent ontwikkeling en aandacht voor bijzondere doelgroepen. Ook kunnen deze evenementen rekenen op facilitaire steun van de gemeente via hulp van de buitendienst en het beschikbaar stellen van materialen. Het middenstuk van de piramide wordt gevormd door de beleidsversterkende evenementen. Dit zijn vaak evenementen met een iets groter bereik en een meer professionele organisatie. Beleidsversterkende evenementen dragen bij aan de doelstellingen die wij als gemeente hebben op het gebied van onder andere economie, cultuur, toerisme of sociale zaken. Bijvoorbeeld door inwoners kennis te laten maken met cultuur of aan te zetten tot sport. De organisatie van deze evenementen heeft kennis en ervaring met het organiseren van evenementen en beschikt over voldoende eigen vrijwilligers. De organisatie is ook hier niet gericht op winst en wordt georganiseerd voor ten minste 500 bezoekers. Dit evenement draagt bij aan het relevante beleid van de gemeente Gulpen-Wittem en de lokale media worden door de organisatie over het evenement geïnformeerd. De organisatie van deze beleidsversterkende evenementen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen van 2000 euro. De organisatie kan een aanvullende 10% subsidie aanvragen voor duurzaamheid, uitdragen van de Cittaslow-gedachte, talentontwikkeling en aandacht voor bijzondere doelgroepen. Ook bij deze evenementen kan men in voorkomende gevallen rekenen op facilitaire steun vanuit de gemeente. In de top van de evenementenpiramide staan de reputatieversterkende evenementen. Dit zijn evenementen die veel bezoekers trekken en die positief bijdragen aan het imago en de economie van de gemeente Gulpen-Wittem. Voor reputatieversterkende evenementen moet de organisatie beschikken over ruime kennis en ervaring met het organiseren van grote evenementen en over voldoende eigen vrijwilligers. De organisatie is ook nu niet gericht op winst maken en het evenement  wordt georganiseerd voor ten minste 1.000 bezoekers. Het evenement draagt positief bij aan het imago en de economie van de gemeente Gulpen-Wittem en de organisatie informeert de regionale media over het evenement. Voor reputatieversterkende evenementen rekent de gemeente een subsidie van 6.000 euro waarbij een aanvullende 10% subsidie aangevraagd kan worden voor duurzaamheid, uitdragen van de Cittaslow-gedachte, talentontwikkeling en  aandacht voor bijzondere doelgroepen. Ook facilitaire steun vanuit de gemeente is hier mogelijk. Aangetekend moet wel nog worden dat het best mogelijk is dat kernversterkende evenementen kunnen doorgroeien tot beleidsversterkende evenementen, dan wel reputatieversterkende evenementen, waarbij dan ook de subsidiëring navenant groeit. Volgens prognose kost introductie van dit evenementenbeleid de gemeente op jaarbasis 105.900 euro. Voor dat het echter zover is, zal eerst nog de commissie zich hierover buigen, waarna de raad het definitieve oordeel gaat vellen.”

Uw college heeft een verzoek tot handhaving rond de bedrijvigheid aan de Schweibergerweg 42a en 44 afgewezen. De bezwarencommissie verwijt u echter dat u die weigering onvoldoende gemotiveerd heeft. Wat is hier aan de hand?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Het betreft hier een groepsaccommodatie. Vanuit de buurt zijn klachten binnen gekomen over vermeende overlast. Wij hebben daarop vaker de wijkagent of de boa erop afgestuurd om eens de gang van zaken ter plekke te gaan controleren. Die hebben daarbij geen onrechtmatigheden kunnen bespeuren, waardoor wij als gemeente ook niet tot het verzoek van handhaving zijn overgegaan. Daarop zijn de bezwaarmakers naar de intergemeentelijke commissie bezwaarschiften gestapt en die heeft verklaard dat het gemaakte bezwaar gegrond is. De commissie vindt namelijk dat we geen verslag hebben gemaakt over hetgeen de wijkagent en boa allemaal in dit verband hebben gedaan. Dat betekent dat we de zaak nu nauwlettend gaan volgen en de wijkagent en boa vragen hun bevindingen elke keer goed te rapporteren. Dan zal de tijd ons leren, of we inderdaad zullen moeten gaan handhaven of niet.”

Uw college heeft een verzoek om een 15-tal ‘’tiny houses’ aan de Slenakerweg tussen Gulpen en Euverem voor een periode van 10 jaar te gaan realiseren, afgewezen. Waarom?

Wethouder Last: “We kunnen die woningen goed gebruiken en vinden het initiatief best de moeite waard, maar we zijn van mening dat dit nooit op deze plek kan. We vinden dat hier namelijk een te grote aantasting van de huidige open structuur op die plek. Niet alleen die open structuur zou dan verdwijnen, maar ook de agrarische gronden met zilvergroene waarde. Daardoor is dit plan helemaal in strijd met de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en het provinciaal beleid. Reden voor ons de principemedewerking niet te verlenen.”’

Bij basisschool de Triangel/Bernardus zit de Kindercirkel nog steeds in noodunits. Wanneer komt daar een einde aan?

Wethouder Franssen: “Dat pand is eigendom van Woonpunt en wij zijn al lang in overleg hoe we deze ongewenste situatie kunnen oplossen. Ik heb goede hoop dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar dit euvel is verholpen. Zoals het nu uitziet, kan dit namelijk worden opgelost via een inpandige aanpassing en dat is niet zo tijd- en kapitaalrovend.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u dan een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelWaterschap Limburg en gemeente Vaals aan de slag in Vijlen
Volgend artikelHoogheden Puime en Kling Puime nu bekend

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in