Als nieuwe college zet u het gebruik voort om jubilerende echtparen te bezoeken. Welk beleid hanteert u daarbij?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Deze goede en gewaardeerde traditie zetten we inderdaad gewoon door, zij het dat we enige aanpassingen doorvoeren. Zo zullen de wethouders in onderlinge afstemming hun opwachting maken bij gouden echtparen en zal ik als burgemeester de 60-jarige of nog meer jaren gehuwde echtparen voor mijn rekening nemen. Ervaring leert ons dat de mensen dit op prijs stellen en het ons luisterend oor tevens inzicht verschaft over hetgeen er in onze gemeenschap leeft.

Reden voor uw college ook de bedrijfsbezoeken te continueren?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Dat klopt. Op deze wijze blijven we als college op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het ondernemerschap binnen  onze gemeentegrenzen. We zijn voornemens een achttal keren per jaar zulk bezoek in te plannen, waarbij ook de actualiteit een voorname rol speelt. Bij een spontaan opkomen-de bezoekplanning van onze kant zullen we dat uiteraard vooraf aan de betreffende ondernemer kenbaar maken.”

We zijn thans een jaar ná de wateroverlast die onze gemeente zo teisterde. Welke vervolgstappen worden er gezet om een mogelijke herhaling te voorkomen?

Wethouder Franssen: “Er is thans een programmaplan ‘Samen naar een water robuust Limburg’ gelanceerd. Dit najaar gaat het programmabureau WRL (Waterveiligheid & Ruimte Limburg) met de gemeenten hierover in gesprek, waarna er knopen worden doorgehakt en de daaraan verbonden consequenties voor de deelnemende gemeentes bekend worden.”

Uw college heeft toestemming verleend om een bestemmingplanwijziging aan de Slenakerweg 5 in Gulpen door te voeren. Wat houdt die wijziging in?

Wethouder Franssen: “Het handelt hier over het pand van het recreatieverblijf ‘Pinkers vakantiewoningen’. De zoon van de huidige eigenaar is voornemens het bedrijf over te nemen en met zijn gezin te gaan wonen in de bijbehorende bedrijfswoning.  Hierop rust echter de bestemming ’recreatie – verblijfsrecreatie’, waardoor geen financiering van de bank kan worden ontvangen. De wens van de initiatiefnemer is nu om de bestemming van de privégronden te wijzigen naar “wonen” middels een zogenaamde postzegelbestemmingsplan. In principe willen we daar als college onze medewerking aan geven onder bepaalde voorwaarden. Zo dient er via onderzoeken en onderbouwing te worden aangetoond dat de plannen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Bovendien mag er geen aanspraak worden gemaakt op een nieuwe bedrijfs- dan wel beheerderswoning en de afsplitsing van de woning mag niet leiden tot een toename van nieuwe bebouwing in de vorm van bijgebouwen.”

Uw college gaat een coördinator ‘glasvezelproject lijn 50’ inhuren. Waarom?

Wethouder Franssen: “De lijn 50-gemeenten hebben geen capaciteit om de dagelijkse begeleiding van de aanleg van het glasvezelnetwerk te begeleiden.  Je moet dan vooral denken aan het in goede banen leiden van het herstel van de op te breken plekken van de openbare ruimten alwaar de kabels gelegd worden. Reden voor de drie samenwerkende gemeenten om uit te kijken naar één coördinator die dat werk voor de duur van de aanlegperiode voor ons wil opknappen. Het afdelingshoofd van Openbare Ruimte van de gemeente Vaals wordt als penvoerder in deze aangewezen om het aanstellingsproces van deze coördinator aan te sturen.”

Ondanks het tijdelijke uitstel van de aanbesteding van de dienstverlening logopedie op de scholen, heeft uw college besloten dit werk op tijdelijke basis te blijven voorzetten. Waarom die tijdelijke basis?

Wethouder Derksen: “De bedoeling was dat er in de eerste helft van 2022 een  aanbestedingsprocedure zou worden opgestart, zodat er met ingang van het schooljaar 2022-2023 een nieuw raamcontract kon worden afgesloten. Doordat de opvang van Oekraïense-vluchtelingen een groot beslag legde op met name de beleidsmedewerker Onderwijs kon die aanbestedingsprocedure echter niet in dat eerste kwartaal worden gestart.  Daarna was die opstart door onvoorziene personele omstandigheden wederom onhaalbaar. Re-den waarom we als college nu instemmen met voortzetting van de huidige lopopedie-regeling voor het schooljaar 2022-2023. De intentie is dat we wel in het vierde kwartaal van dit jaar starten met de procedure om te komen tot een nieuwe onderhandse aanbesteding logopedie vanaf schooljaar 2023/-2024.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelNa 2 jaar weer tijd voor driedaagse traditionele ‘Kermis van Terlinden’
Volgend artikelGratis bezoek kasteel Wijlre voor inwoners Gulpen-Wittem

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in