De pilot Beutenaken, waarbij het verkeer in het kader van het project ‘Verantwoord op weg’ vanuit Slenaken richting Gulpen wordt omgeleid, draagt op zijn zachtst uitgedrukt niet ieders goed-keuring. Er kwam een petitie op de collegetafel om die pilot met onmiddellijke ingang stop te zetten. Gebeurt dat nu ook?

Wethouder Last: “Neen, want we hebben afgesproken  na een jaar te gaan evalueren. Dat doen we dan ook. Op 1 november 2021 is dat jaar voorbij en kunnen we gaan evalueren. Daarna gaan we bepalen hoe het dan verder gaat.”

Om de verkeersveiligheid te bevorderen, gaat u ook de snelheid op het traject Vijfbunderweg en Vrakelbergerweg in Wijlre terugschroeven van 80 naar 60 km. Ook gaat u de voorrangssituaties op dat traject aanpassen. Hoe zit dat precies?

Wethouder Last: “Op die wegen wordt buiten de bebouwde voortaan overal een snelheid toegestaan van 60 km. Nu was daar geen eensluidende snelheid. Een stuk van 60 km werd er gevolgd door een stuk van 80 km. Dat werkte verwarrend, want op dat 80 km-stuk zou dan een voorrangssituatie van toepassing moeten zijn, waarbij het verkeer dus voorrang had op de zijwegen. Die situatie wordt weggepoetst en overal 60 km toegestaan, waarbij de zijwegen van rechts voorrang hebben. Ook dat laatste verbetert ons inziens eveneens de verkeersveiligheid.”

Bij de behandeling van bezwaarschriften die handelen over het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, dan wel hulp in de huishouding, gaat u de formule van ‘ambtelijk horen’, toepassen. Wat betekent dat?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “In geval die kaart niet verleend wordt, dan wel hulp in de huishouding wordt teruggedraaid of helemaal niet verleend, kunnen betrokkenen daartegen in beroep gaan en een bezwaarschift indienen. Dan worden ze door een lijvige bezwarencommissie van externe en onafhankelijke deskundigen uitgenodigd om het ingediende bezwaarschrift te komen toelichten en verdedigen. Het is niet altijd prettig voor betrokkenen om dat karwei te klaren. Bovendien is het niet klantvriendelijk en in vele gevallen tijdrovend en minder effectief. Zulke commissie komt namelijk slechts periodiek bij elkaar. Dan is het ons inziens veel effectiever, sneller en drempelverlagend  om bij de dienstdoende ambtenaar direct terecht te kunnen om het bezwaarschift toe te lichten en samen te bekijken of er de juiste juridische  afweging is gemaakt bij de besluitvorming. Dat noemen we voortaan dus ‘ambtelijk horen’ en dat is nu ook in de gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Meerssen geïntroduceerd.“

Als we de persmedia mogen geloven is men in Mechelen niet gelukkig met de bouw van grote panden in het buitengebied. Gedoeld wordt op de uitbreiding van hotel Paradou aan de Bommerigerweg en een woonhuis hogerop in Bommerig. Had u die vergunningen daarvoor wel mogen verlenen?

Wethouder Last: “Daar is niets onrechtmatigs gebeurd. Alles is correct en volgens de richtlijnen van het bestemmingsplan afgewerkt. We zullen dat ook voor iedereen die in dat proces geïnteresseerd is, netjes op een rijtje gaan zetten.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl  Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelIVN-dagwandeling
Volgend artikel“Passie voor de Fluwelengrot” – Stefan Rompen aan het woord

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in