Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouwing van het gemeenschapshuis Wielderhoes in Wijlre. Stichting Wielderhoes, Bewonersnetwerk Wijlre en de gemeente willen samen met dorpsbewoners onderzoeken welke kansen er liggen voor het creëren van een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor Wijlre.

Het onderzoek moet aantonen óf en op welke manier de sociaal-maatschappelijke invulling die de accommodatie nu kent, versterkt en verbreed kan worden. Er liggen op deze locatie en in de directe omgeving méér kansen dan alleen het opknappen van het huidige gebouw met zijn huidige functionaliteiten. Bijvoorbeeld voor het stimuleren van het woningaanbod voor senioren, dagbesteding en op medisch vlak.

Een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening

Op dit moment maken vooral plaatselijke verenigingen en stichtingen gebruik van het gebouw. En dat zal ook in de toekomst zo zijn, blijkt uit prognoses. De sociale behoefte waarin het Wielderhoes op dit moment voorziet blijft dan ook gehandhaafd. De motivatie om te onderzoeken op welke manier de gemeenschapsvoorziening optimaal kan worden benut in de toekomst sluit aan bij de gebiedsvisie die het Bewonersnetwerk Wijlre onder de noemer ‘Groene Loper’ onlangs heeft gepresenteerd aan inwoners en aan het college van B&W. En ook stichting Wielderhoes pleit ervoor om toe te werken naar een multifunctionele voorziening waar alle inwoners van Wijlre op korte én lange termijn baat bij hebben.

Samen werken we aan duurzaamheid

Het gebouw is na meer dan 40 jaar toe aan rigoureus onderhoud. Dat is noodzakelijk gezien de huidige status ervan. Aandacht voor het verduurzamen van de accommodatie is noodzakelijk, mede vanwege de energietransitie waarmee de gemeente aan de slag moet. Nederland luidde daar al in 2015 het startschot voor, naar aanleiding van het internationale akkoord. Het doel is om de uitstoot van stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect op het milieu hebben in 2030 voor 49% te reduceren ten opzichte van 1990, en om in 2050 van het gas af te zijn.

“Dat vraagt om grote investeringen, ook in de meeste gemeentelijke accommodaties”, legt wethouder Hendriks (accommodatiebeleid) uit. “De gemeenteraad heeft daar 1,1 miljoen voor beschikbaar gesteld. Echter is dat lang niet voldoende om alle gebouwen te verduurzamen. Alléén de verbouwing van het Wielderhoes kost al meer. Daarom moeten we op zoek naar slimme combinaties. Zoals in Eys waar de kantine van het sportcomplex nu een bredere maatschappelijke functie heeft. Of in Nijswiller waar die voorziening in overleg met het dorp wordt geïntegreerd in een groter plan. We willen nu ook voor Wijlre onderzoeken wat er mogelijk is. De ideeën die leven vormen nu nog slechts een gedachtegang. We gaan eerst met betrokken partijen goed kijken naar wat Wijlre nodig heeft, want dat staat voorop.”

Vervolg

Naar verwachting is het onderzoek in het voorjaar van 2022 gereed. De resultaten worden daarna teruggekoppeld, onder andere naar de gemeenschap. Vervolgens gaan alle betrokkenen samen met inwoners onderzoeken hoe de ideeën verder vormgegeven kunnen worden.

- Advertentie -
Vorig artikelIk ging vroeger al met mijn ouders mee met de ‘Sjin Romanos’ – Julie Jacobs aan het woord
Volgend artikelLezing Heemkunde Nijswiller afgelast

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in