Regio Zuid-Limburg kiest voor andere aanpak verwerving jeugdhulp

Om handen en voeten te geven aan de doorontwikkeling van de jeugdhulp, is er een actieplan opgesteld, het zogenaamde regionale transformatieplan jeugd 2023. Dit plan is gericht op het verbeteren van de Jeugdhulp in Zuid-Limburg en geeft uitvoering aan het Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022. Tijdens een bestuurlijk overleg heeft een ruime meerderheid voor het plan gestemd. De gemeenten Landgraaf, Heerlen en Voerendaal participeren voor een gedeelte in de aanpak, omdat zij onderling het samenwerkingsverband JenS hebben. Voor de cliënten verandert er nu niets. De komende tijd wordt met alle relevante samenwerkingspartners aan een nieuw zorglandschap in Zuid-Limburg gewerkt.

Samenwerking in de regio

Sinds 2015 werken de 16 Zuid-Limburgse gemeenten al samen op het gebied van jeugdhulp. Die samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de jeugdigen in de gemeente Gulpen-Wittem de hulp krijgen die nodig is. Dit laatste uitgangspunt staat nog steeds overeind. Echter, er is ook behoefte aan bijstelling: gemeenten hebben te maken met nieuwe opgaven, maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook de oplopende kosten, en de daarmee gepaard gaande tekorten van gemeenten in het complexe stelsel zijn redenen voor een nieuwe gezamenlijke koers. Met het transformatieplan wordt invulling gegeven aan deze uitdaging in de regio.

Andere manier van inkoop vanaf – 1 januari 2023

Het transformatieplan beschrijft de uitvoering van het proces hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de doelen die ze samen willen bereiken. De huidige zorgcontracten in de regio lopen af. Met ingang van 1 januari 2023 moeten nieuwe, meerjarige contracten met aanbieders zijn afgesloten. Het uitgangspunt dat de regio daarbij hanteert is zoveel mogelijk regionaal samenwerken met waar mogelijk ruimte voor lokale invulling. Zo blijft de toegang tot de jeugdhulp een lokale verantwoordelijkheid.

Meer grip

De afgelopen jaren heeft de regio net als de andere regio’s in het land te maken met toenemende kosten voor jeugdhulp. De manier waarop de regio op dit moment de jeugdhulp verwerft, namelijk via de zogenaamde ‘open house’, ook wel bestuurlijk aanbesteden genoemd, maakt dat de gemeenten voor alle jeugdigen zorg kunnen inzetten, maar ook dat ze minder goed sturing kunnen geven aan de samenwerking binnen de jeugdketen in onze regio. Er is behoefte aan meer grip op de uitgaven binnen de jeugdhulp. Met de uitvoering van het actieplan wil de regio ook aan dit aspect van de jeugdhulp aandacht besteden.

Jeugdhulp Zuid-Limburg

16 gemeenten in Zuid-Limburg werken sinds 2015 samen op het gebied van Jeugdhulp. Dit doen ze door samen in te zetten op:

  • preventie (voorkomen dat jongeren hulp nodig hebben en uitgaan van eigen kracht);
  • demedicaliseren (we schuiven jongeren met problemen niet door naar de medische zorg maar zorgen dat er hulp voorhanden is in hun leefomgeving);
  • eerder de juiste hulp op maat (om te voorkomen later meer hulp nodig is);
  • integraal werken (volgens de methodiek 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur);
  • meer ruimte voor professionals (minder regeldruk).

Kijk voor meer informatie over de samenwerking en het beleidskader op de website van Jeugdhulp Zuid-Limburg. 

- Advertentie -
Vorig artikel“Ik kan niet wachten totdat alles weer opengaat!” – Norah Simons aan het woord
Volgend artikelReconstructie Klapstraat Wijlre – Denk mee en geef uw mening!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in