Pro­vin­cie Lim­burg on­der­te­kent Scho­ne Lucht Ak­koord

Het gaat goed met de luchtkwaliteit in Limburg. Er is al jaren een flinke vooruitgang te zien. Die verbetering wil de Provincie Limburg graag doorzetten met de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord. Daarin worden tussen de deelnemende partijen afspraken gemaakt over kennisdeling, cofinanciering en realisatie van projecten die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Ook wordt binnen het Schone Lucht Akkoord onderzoek gedaan naar de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid.

Gedeputeerde Ruud Burlet (Milieu) is blij dat hij namens Limburg nu ook een handtekening kan zetten onder de landelijke afspraken: “In Limburg zijn we de afgelopen jaren steeds scherper gaan kijken naar de impact van ons beleid op luchtkwaliteit, maar bijvoorbeeld ook op de CO2– uitstoot. Dat blijven met de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord doen, maar dan in nog breder verband. Deze samenwerking is juist voor Limburg heel hard nodig! We nemen in geografisch opzicht immers een bijzondere positie in, omgeven door buurlanden. Laten we er in Limburg zélf alles aan doen om ervoor te zorgen dat de lucht die de Limburgers inademen zo schoon mogelijk is. We hebben de stijgende lijn te pakken, laten we die vasthouden.”

Luchtkwaliteit in Limburg

Eind vorig jaar is een onderzoek naar de luchtkwaliteitstrends in Limburg opgeleverd. Hieruit blijkt dat er grote vooruitgang is geboekt in de verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van projecten gericht op emissies uit het verkeer en de landbouw. Zo blijkt dat in onze provincie inmiddels concentraties voor NO2 en fijnstof gemeten worden die in lijn zijn met het landelijk gemiddelde. In 2030 is de verwachting dat deze concentraties voldoen aan de WHO advieswaarden. Uit het onderzoek blijkt ook dat in alle sectoren een verdere reductie van emissies (ook bovenwettelijk) mogelijk is en dit gezondheidswinst oplevert. De grootste gezondheidswinst kan gerealiseerd worden in de sectoren wegverkeer, landbouw, industrie en consumenten.


Limburgs beleid op het gebied van luchtkwaliteit wordt verankerd in beleid en projecten, zoals de provinciale beleidskaders voor landbouw en veehouderij, circulaire economie 2.0, aanvalsplan stikstof, net als in de provinciale energie strategie en de provinciale omgevingsvisie. De kennis en cofinanciering vanuit het Rijk kan nu ingezet worden om te helpen de ambities uit de Limburgse kaders te verwezenlijken. Daarmee is de kans ook groot dat er projecten kunnen ingediend worden voor cofinanciering binnen het SLA die de luchtkwaliteit in Limburg verbeteren.

Over het Schone Lucht Akkoord

Het doel van het samenwerkingsverband is gezondheidswinst te realiseren door het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. In 2030 kan 50% gezondheidswinst behaald worden ten opzichte van 2020, dit betekent in de praktijk een langere levensverwachting. Het Schone Lucht Akkoord is een samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten waarbij iedere overheidslaag binnen haar eigen taken en bevoegdheden maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Omdat luchtkwaliteit niet aan geografische grenzen gebonden is een inzet en bijdrage vanuit alle overheidslagen nodig.

- Advertentie -
Vorig artikelEijsden-Margraten gaat voor biologische aanpak eikenprocessierups
Volgend artikel“Ik kan niet wachten totdat alles weer opengaat!” – Norah Simons aan het woord

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in