Buitengewone lintjesregen in Eijsden-Margraten

Foto: Gemeente Eijsden-Margraten

Op vrijdag 24 april 2020 ontvingen 12 inwoners van Eijsden-Margraten op buitengewone wijze de boodschap dat zij zijn gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding. Vanwege de beperkingen tijdens de coronacrisis werden zij telefonisch verrast door burgemeester Dieudonné Akkermans. Zo werd een inwoner benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en tien inwoners tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. “Ik ben fier op de mensen die zich telkens weer inzetten voor het verenigingsleven, de gemeenschap en het leven in onze dorpen. Tegelijkertijd betreur ik dat ik de gedecoreerden niet persoonlijk de welverdiende decoratie kan overhandigen. Wij zullen zeker op een later tijdstip en op gepaste wijze deze gedecoreerden in het zonnetje zetten”, aldus burgemeester Dieudonné Akkermans.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander vindt jaarlijks de traditionele lintjesregen plaats. Inwoners die zich in Eijsden-Margraten verdienstelijk hebben gemaakt, worden door de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten gedecoreerd. Dit jaar werden de lintjes uitgereikt aan:

1. De heer A.T.M.C.Heins, Eijsden
Een veelzijdig bestuurder met passie voor zorg en welzijn


De heer Heins is geruime tijd actief als vrijwilliger in diverse bestuurlijke functies bij de politie. Hij was voorzitter van de dienstcommissie gemeentepolitie Maastricht en voorzitter van de vijf secties regionaal. Daarnaast was hij senior consultent en kaderlid. Op dit moment is hij coach voor politiemensen. Naast zijn vrijwilligerswerkzaamheden bij de politie zet hij zich in voor het ‘Huis van de Pelgrim’, waar hij onder andere de reisleider is van diverse bedevaarten. Bij de Sociëteit voor Afrikaanse missiën is hij actief als medeorganisator van de jaarlijkse Lourdes viering. De heer Heins is bestuurslid bij het Rode Kruis Maastricht-Mergelland en heeft zitting bij diverse werkgroepen. Vanuit zijn functie als bestuurslid bij het Rode Kruis neemt hij deel aan de districtsraad, samen met elf andere Rode Kruis verenigingen. In het verleden was hij voorzitter bij de Gemeentelijke Tennisclub Maastricht. De heer Heins kenmerkt zich als een bestuurlijk vrijwilliger op het gebied van zorg en welzijn.

De heer A.T.M.C. Heins is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

2. De heer T.P.G. Weusten, Eijsden
Een bestuurlijk vrijwilliger met liefde voor de muziek en geloof

De heer Weusten is al meer dan vijftig jaar bestuurslid en penningmeester bij Harmonie en Drumband Diligentia te Eckelrade. Daarnaast is hij ook bestuurslid en secretaris van het steuncomité van de harmonie en drumband. Naast zijn bestuurlijke functies bestaan zijn vrijwilligersactiviteiten onder andere uit het renoveren van de nieuwe harmoniezaal. Voor het 100-jarig bestaansfeest van de harmonie was hij lid van de werkgroep communicatie. Naast zijn liefde voor de harmonie is de heer Weusten een actief vrijwilliger bij de Parochie Sint Bartholomeus en verricht diverse hand- en spandiensten voor de kerk. De heer Weusten heeft vanuit zijn bestuurlijke functies, maar zeker ook vanuit zijn betrokkenheid bij het dorp Eckelrade, een grote binding met andere verenigingen, waardoor hij al een halve eeuw een actieve en bestuurlijke vrijwilliger is met passie voor muziek, geloof, traditie en medemens. In het verleden was de heer Weusten bestuurslid van jeugdwerk in Eckelrade en was hij jarenlang actief als redacteur voor het maandelijks verenigingsblad.

De heer T.P.G. Weusten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

3. De heer D.F.E.C.P. Heuts, Sint Geertruid
Sportief bestuurder met passie voor traditie, cultuur en sport

De heer Heuts is al meer dan dertig jaar actief bij de Koninklijk Erkende Fanfare St. Gertrudis in de functie van algemeen bestuurslid. Sinds enkele jaren is hij ook actief in de functie van penningmeester. Zijn verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie van concertreizen en algemene gang van zaken bij de fanfare. Vanuit zijn bestuursfunctie is de heer Heuts ook zaalbeheerder en onderhoudt hij contacten met andere verenigingen. Ook is hij actief betrokken bij de organisatie van andere evenementen. Hij coördineert daarbij vervoer en de financiën.  Naast zijn liefde voor muziek, is hij een sportief bestuurder bij de Wieler Toer Club Sint Geertruid. Als lid en bestuurslid en draagt hij mede zorg voor de organisatie van de jaarlijkse Mergelheuvelland 2-daagse. In het verleden was hij voorzitter en jeugdleider bij de stichting Kindervakantiewerk en medeoprichter en bestuurslid bij de Tennisclub Kalleberg.
De heer Heuts is al meer dan veertig jaar bestuurslid bij diverse verenigingen op het gebied van cultuur, muziek en sport.

De heer D.F.E.C.P Heuts is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

4. Mevrouw H.A.M. Warnier-Warnier, Eijsden
Vrijwilliger met liefde voor zorg en medemens

Mevrouw Warnier-Warnier is een actief vrijwilliger bij meerdere verenigingen. Zij is al meer dan veertig jaar actief bij de Koninklijke Oude Harmonie Van Eijsden en lid van het damescomité. Haar vrijwilligerswerkzaamheden variëren nogal, zoals de organisatie van koffietafels, de verkoop van entreekaarten en consumpties bij feesten, het zorgen voor alle felicitaties en condoleances voor de leden van de harmonie en de hulp bij evenementen. Wekelijks is zij actief in de foyer met alle interieurwerkzaamheden. Naast haar liefde voor muziek is mevrouw Warnier-Warnier actief bij de Koraalgroep voor ouderen met een verstandelijke beperking. Zij is betrokken als vrijwilliger bij evenementen en uitstapjes. Verder is mevrouw Warnier-Warnier actief bij de Bron/ Envida, waar zij helpt bij het uitserveren van het ontbijt en creatieve activiteiten. Voor haar dierbaren en zieken is zij actief als mantelzorger. Ze helpt bij de dagelijkse verzorging, kookt en doet de kleine boodschappen.  Mevrouw Warnier-Warnier is een actieve vrijwilliger op het gebied van zorg, muziek en medemens. Haar grootste doel is het zorgen voor anderen.

Mevrouw Warnier-Warnier is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

5. De heer M.J.H. Merken, Bemelen
Bestuurder met passie voor natuur, historie en traditie

De heer Merken is een actieve en bestuurlijke vrijwilliger met de nadruk op natuur, historie en cultuur.
Al meer dan veertig jaar is hij bestuurder in de functie voorzitter en begonnen als secretaris bij de Vogelwerkgroep Bemelen. De rijke natuur en het bijzondere landschap verdient zijn grootste aandacht, met activiteiten zoals het toezien op het beleid en aansturing van diverse vrijwilligers in werkgroepen. De heer Merken onderhoudt contacten met andere natuurverenigingen zoals IKL en Limburgs landschap. De heer Merken is eindverantwoordelijk voor het beheer van materialen en voertuigen binnen de vereniging. Verder heeft hij gezorgd voor het herstel van wandelpaden en de restauratie van veldkruizen. Om extra opbrengsten te genereren wordt jaarlijks een antiek- curiosamarkt georganiseerd met de heer Merken als organisator. Naast zijn liefde voor de natuur is de heer Merken de oprichter en penningmeester van de Stichting Heemkunde vereniging Bemelen. Hij streeft naar het behoud van plaatselijke gebruiken en volkscultuur. In 2018 was de viering van het duizendjarig bestaan van het dorp Bemelen. De heer Merken was een van de initiatiefnemers en medeorganisator van dit grote feest. In het verleden was de heer Merken ook actief als bestuurslid in de dorpsraad van Bemelen.

De heer M.J.H. Merken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

6. De heer H.M.A. Senden, Margraten
Levenslang actief vanuit liefde voor sport, welzijn en cultuur

De heer Senden is initiatiefnemer en oprichter van de handbal vereniging Margraten. Hij is al meer dan vijfenveertig jaar actief in meerdere functies, zoals bestuurslid, secretaris en scheidsrechter. Daar-naast is hij verantwoordelijk voor communicatie en sponsoring. In het verlengde van zijn bestuurslid bij de handbalvereniging is hij betrokken bij het Nederlands Handbal verbond als lid en voorzitter van de werkgroep competitiezaken. Zijn vrijwilligerswerkzaamheden lopen uiteen van de organisatie van wedstrijden, het maken van planningen, het regelen van scheidsrechters en locatiebeheer.
De heer Senden is gestart als lid bij de Heemkunde vereniging, maar werd als snel benoemd tot communicatiemedewerker. Hij regelt alles op het gebied van aankondigingen en nieuwsbrieven.
Een andere grote passie van de heer Senden is Jeu de Boules, ook hier is hij actief als secretaris en verzorgt  de informatie voor het plaatselijk weekblad de Riestepot. Ditzelfde doet hij ook voor de handbalvereniging. De heer Senden is een sportieve en bestuurlijke vrijwilliger op het gebied van sport, welzijn en cultuur.

De heer H.M.A. Senden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

7. Mevrouw A.H.J. Warnier-Wijnands, Eijsden
Vrijwilliger met passie voor muziek en medemens

Mevrouw Warnier-Wijnands is al veertig jaar actief als bestuurslid bij de Koninklijke Oude Harmonie Van Eijsden. Haar hart ligt bij de harmonie en zorgen voor de medemens. Zij is de oprichter van het damescomité en is vijfentwintig jaar voorzitter geweest.  Momenteel is ze nog steeds bestuurslid en vraagbaak van het huidige bestuur. Mevrouw Warnier-Wijnands is de drijvende kracht achter de vele activiteiten die geregeld worden door het damescomité. Enkele activiteiten zijn verzorgen van koffietafels, wijnfeesten, hobbybeurzen, schoonhouden van de lokalen, maar ook zorgen voor de lunchpakketten voor een bondsconcours. Verder is zij het stuwende lid van de werkgroep kostuums. Nieuwe kostuums worden passend gemaakt, herstel- en restauratiewerkzaamheden worden ook met liefde en aandacht verricht door mevrouw Warnier-Wijnands.
Ze verkoopt al vele jaren de donateurskaarten voor de harmonie, de lotenverkoop bij de supportersvereniging, maar ook is ze actief bij ontvangsten en catering van andere activiteiten. Mevrouw Warnier-Wijnands is een onvoorwaardelijk steun voor de harmonie en haar maatschappelijke betrokkenheid in de samenleving in Eijsden is groot.

Mevrouw A.H.J. Warnier-Wijnands is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

8. Mevrouw E.G.M. Feijs-Wolfs, Mesch
Actief vrijwilliger met liefde voor kerk, jeugd en tradities

Mevrouw Feijs-Wolfs is al vele jaren actief als vrijwilliger en bestuurslid bij diverse verenigingen op het gebied van geloof, jeugd en traditie. Zij is al meer dan dertig jaar actief bij de H. Pancratiuskerk te Mesch, waar zij leiding geeft over de sanitaire ploeg. Zij is lid en voorzitter van het kerkelijk zangkoor en bestuurslid van het processiecomité. Verder is zij betrokken bij de communieviering en de voorbereiding hiervan. Daarnaast is mevrouw Feijs-Wolfs gestart als vrijwilliger bij de Openbare Basis School Mesch, waar ze de tussentijdse opvang coördineert en zelf ook vier dagen aanwezig is. Wekelijks is zij ook op donderdagmiddag aanwezig om de school te helpen bij diverse hand- en spandiensten. In het verleden was ze lange tijd voorzitter van de ouderraad. Bij het jaarlijks terugkerend evenement ‘Limburgs Landmarkt Mesch’, waar ongeveer 5000 bezoekers aanwezig zijn, is mevrouw Feijs-Wolfs verantwoordelijk voor alle kinderactiviteiten. Zij zorgt voor alle materialen, spellen, maar ook de financiële afwikkeling. Tot voor kort was mevrouw Feijs-Wolfs actief als voorzitter van het oranje comité te Mesch.

Mevrouw E.G.M. Feijs-Wolfs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

9.  De heer J.A.T.G. Bos, Cadier & Keer
Een stille kracht achter de schermen met hart voor medemens, cultuur en traditie

De heer Bos zijn grote passie is toneelvereniging De Roeze Koïlle in Cadier & Keer, waar hij al veertig jaar actief is als vrijwilliger en medeoprichter. Zijn vrijwilligerswerkzaamheden bestaan onder andere uit het opbouwen van de bühne, het verzorgen van nieuwe muziekstukken en is hij de grote kartrekker van de toneelvereniging . Gedurende tien jaar is de heer Bos vrijwilliger in de vorm van chauffeur, klusjesman en begeleider bij Zorgbureau Talent. Wekelijks verzorgt de heer Bos het vervoer naar de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.  Ook is hij begeleider van een van de talenten van het Zorgbureau en biedt een luisterend oor. Daarnaast is hij bij Talent verantwoordelijk voor de legionella bestrijding op diverse locaties. Een andere passie is de gemeenschap. Zo is hij sinds meerdere jaren lid van het Algemeen Bestuur van de stichting gemeenschapshuis ’t Keerhoes te Cadier & Keer. Hij is lid van het team karweiwerk, dat zorgdraagt voor de inrichting en facilitaire voor-zieningen in het gemeenschapshuis. Daarnaast is hij ook klusjesman en verricht elektra-, loodgieters- en schilderswerkzaamheden. De heer Bos is een actief vrijwilliger op het  gebied van cultuur, minder bedeelden, traditie en de gemeenschap.

De heer J.A.T.G. Bos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

10.  Mevrouw  P.H.C.M. Bernards- van Eijsden, Gronsveld
Vrijwilliger met liefde voor geloof en zorg voor medemens

Mevrouw Bernards – van Eijsden is een bestuurlijk vrijwilliger op het gebied van geloof, zorg voor met name minderbedeelden en zieken in onze gemeenschap met name in de kern Gronsveld. Zij is al meer dan vijftien jaar voorzitter en lid van zangkoor Sint Martinus te Gronsveld. Naast haar bestuurlijke taken zorgt zij ook voor de planning van het koor en is zij eerste contactpersoon bij bijzondere gelegenheden voor het zangkoor. Bij de Zonnebloem, afdeling Eijsden is mevrouw Bernards- van Eijsden vrijwilliger en betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Ze is actief bij de jaarlijkse lotenverkoop en verzorgt huisbezoeken. Daarnaast is mevrouw Bernards- Van Eijsden twee keer per week te vinden bij Envida, de Bron, waar ze samen met een 10-tal bewoners activiteiten verricht. Bij steun-punt mantelzorg Zuid is ze regelmatig aanwezig om de vaste mantelzorger te ontlasten bij de zorg van de patiënt, meestal mensen met een dementie. Ze is ook mantelzorger voor haar schoonmoeder.  Voor de Nierstichting en KWF kankerfonds is mevrouw Bernards- van Eijsden al meerdere jaren actief als collectant. In het verleden was zij actief bij Scouting groep Sint Martinus, jongerensociëteit Gronsveld en bij een carnavalsvereniging in Eijsden.

Mevrouw P.H.C.M. Bernards-Van Eijsden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

11.  Mevrouw C.P.M. G. Gelissen- Boon, Sint Geertruid
De zorgzame vrijwilliger met passie voor harmonie – geloof – medemens

Mevrouw Gelissen-Boon is al meer dan vijfentwintig jaar een actief vrijwilliger bij diverse verenigingen. Haar liefde voor Fanfare St. Gertrudis in Sint Geertruid is duidelijk zichtbaar. Zij is al jaren verantwoordelijk voor alle herstel- en reparatiewerkzaamheden van de kostuums voor de fanfare en drumband. Daarnaast beheert zij ook alle kostuums, nadat enkele jaren geleden is besloten om nieuwe kostuums aan te schaffen. Naast deze vrijwilligerswerkzaamheden helpt zij het organiseren van koffietafels in de fanfarezaal, de aankleding van de zaal en het rondbrengen van folders in het dorp. 
Door haar geloof is ze ook actief voor de Parochie Sint Gertrudis. Samen met een team vrijwilligers draagt ze zorg voor de wekelijkse bloemen en versiering in de kerk. Bij speciale gelegenheden zoals feestdagen, bruiloften, begrafenissen worden bijzondere versieringen gemaakt. Zo worden jaarlijks met Pasen kransen gemaakt voor alle Heilige kruizen aan de veldwegen en bospaden in de omgeving van Sint Geertruid. Mevrouw Gelissen-Boon is een actief vrijwilliger op het gebied van muziek en het geloof.

Mevrouw C.P.M.G. Gelissen-Boon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

12. De heer J. Pirnay, Bemelen
Bestuurder met liefde voor sport, cultuur en muziek

De heer Pirnay is al meer dan veertig jaar actief als vrijwilliger en bestuurder bij diverse verenigingen in de gemeenschap Bemelen met zijn verdiensten op het gebied van sport, cultuur en muziek. Bij de voetbalvereniging FC Bemelen is de heer Pirnay al vele jaren actief in diverse bestuurlijke functies, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester, maar ook technisch vrijwilliger, clubscheidsrechter, grensrechter en gedurende een jaar kantinebeheerder. Alle vrijwilligerswerkzaamheden heeft hij met liefde voor de club uitgevoerd. Zijn betrokkenheid met de jeugd valt bijzonder te waarderen. Bij de vele evenementen is de heer Pirnay altijd bereid om te helpen. Verder heeft hij gezorgd voor de verbinding tussen de verenigingen in Bemelen. De heer Pirnay is een man van tradities en is voorzitter en President geweest bij de carnavalsvereniging de ‘Berggeite’. Ook hier zijn de vrijwilligerswerkzaamheden breed. Momenteel is hij nog voorzitter van de Oud Prinsen. De heer Pirnay is medeorganisator bij de jaarlijkse antiek- en curosiamarkt in Bemelen. In het verleden was hij betrokken bij harmonie St. Laurentius en oprichter van de ‘Zaate hermenie de ‘Bemeler Zoepnase’. Daarnaast heeft hij jarenlang de zorg voor de Mariakapel van de St. Laurentiuskerk op zich genomen.

De heer P.J.H. Pirnay is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

- Advertentie -
Vorig artikelKian kleijnen uit Heyenrath over zijn eindexamenperiode
Volgend artikelOproep aan kinderen een succes!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in