Truus Loozen en Wim van der Hoeven uit Mechelen hebben een verzoek aan uw college. Zoals U ongetwijfeld bekend is heeft de gemeente Gulpen-Wittem enkele jaren geleden in samenwerking met VVV Zuid-Limburg een brochure uitgegeven met de titel: Herdenkingsmonumentenwandelingen, OM NIET TE VERGETEN.

Sinds de triomfantelijke bevrijdingstocht door alle kernen in onze gemeente en het plaatsen van een herinneringsplaquette van de crash van de Halifax in het Schweibergerbos bij Hoeve de Plei willen veel bezoekers van Mechelen en ook eigen inwoners de plaats waar het vliegtuig met vijf bemanningsleden in 1944 neerstortte, bezoeken en hun respect betuigen. In de brochure wordt aangegeven hoe men het monumentje dat 50 jaar na de crash door de Heer Peerboom werd opgericht kan bereiken. Helaas is de route ernaartoe zoals in de brochure wordt beschreven al geruime tijd onbegaanbaar door omgevallen bomen en overwoekerende begroeiing. Bovengenoemde personen vragen uw college te bemiddelen om het al tientallen jaren bestaande pad in ere te herstellen om bezoekers in de gelegenheid te stellen de vijf omgekomen bemanningsleden hun respect te betuigen. Bovendien ontving het comité dat zich bezighield met de herdenking van de vijf bemanningsleden in Nijmegen een bericht dat de familieleden van de omgekomen officier vlieger, gezagvoerder George Henry Miller een bezoek aan de plek wilden brengen waar hun oom sneuvelde.”

Wethouder Jos Last

Wethouder Last: “Naar aanleiding van de hartenkreten van mevrouw Loozen en de heer van der Hoeven, hebben we als gemeente dit bericht onder de aandacht gebracht van Staatsbosbeheer (SBB), want het pad dat naar de betreffende plek voert, loopt nu eenmaal voor een groot gedeelte over eigendom van SBB. Als we die reactie hebben, kijken we verder of er voor ons als gemeente nog iets aan te vullen valt om die route begaanbaar te maken en te houden.”

U gaat als burgemeester nog een beetje ‘bijklussen’, nu u zich laat benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand?

Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens

Burgemeester Ramaekers-Rutjens (lachend): “Neen hoor, als burgemeester ben ik toch al 24/7 in touw voor het salaris dat daarvoor staat, dus inclusief de thans bijkomende taak als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Ik ben gewoon gevraagd door een stel om hen wettelijk in de echt te verbinden en dat wilde ik best graag doen. Daarvoor moet je echter officieel door het college en een rechter worden aangesteld. Dat buitengewoon ambtenaarschap kan iedereen in principe aanvragen en dan wordt dat ambtenaarschap door het college en de rechter bijvoorbeeld voor één dag verleend. Als burgemeester mag je dat voor langere tijd aanvragen en daarom heb ik deze status ontvangen voor de termijn dat ik als burgemeester in de gemeente Gulpen-Wittem werkzaam ben.”

Uw college gaat 44.000 euro bijdragen aan de realisatie van het LEADER-project Epen Bronnenland 2.0. Waarom dat bedrag?

Wethouder Jos Hendriks

Wethouder Hendriks: “De ondernemersvereniging Epen en omstreken heeft een aanvraag voor een zogenaamd LEADER-project in voorbereiding. Het betreft het project ‘Epen Bronnenland 2.0’. Hierbij staat het creëren van een aantrekkelijk toeristisch wandelroutetraject langs de Epener bronnen centraal. Om daarbij ook op over- heidssubsidie te kunnen rekenen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dient de aanvraag vergezeld te gaan van een cofinancieringverklaring van de gemeente. In dit geval verwacht men van die gemeente zelf een bijdrage ter hoogte  van 22% van de totale projectsom. Aangezien uivoerend orgaan LEADER uitgaat van een begroting van 200.000 euro is dat dus 44.000 euro. Omdat de intentie van de Ondernemersvereniging Epen en omstreken past binnen de doelstellingen van het nieuwe coalitieakkoord, zijn we als college hiermee akkoord gegaan.”

Mag Mechelen weer aan nieuwe bouwplannen gaan denken? We lezen namelijk in uw besluitenlijst dat het woningbouwproject, ingediend door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Mechelen, in een fase is beland dat er een concreter beeld kan worden gevormd.

Wethouder Jos Last

Wethouder Last: “Ja, we willen inderdaad concreter met dit ingediende plan aan de slag. In zijn oorspronkelijke opzet voorziet dit project in een 15-tal woningen aan de linker- en rechterkant van het onderste deel van de Hilleshagerweg, vanaf de school en het voormalig zusterklooster tot aan de bestaande bebouwing. We zijn nu van plan eerst eens bouwkundige experts naar dit plan te laten kijken, om vervolgens met meer uitgewerkte plannen op tafel te komen. We hopen dat vervolgens in februari/maart de raad zich over die plannen kan gaan buigen, waarna we ermee aan de slag kunnen om de benodigde procedures verder af te wikkelen.”

Uw college wil afscheid nemen van Steunpunt Mantelzorg Zuid. Dit Steunpunt fungeerde tot nu toe als steun en toeverlaat van ca. 20 mantelzorgvrijwilligers in onze gemeente. Waarom dat afscheid?

Wethouder Piet Franssen

Wethouder Franssen: “Steunpunt Mantelzorg Zuid functioneerde al langer niet naar onze wens. Bij de laatste evaluatie overheerste nog steeds de onvrede over de effectiviteit waarmee Steunpunt Mantelzorg Zuid opereerde. Reden voor ons college op zoek te gaan naar een plaatsvervanger, waarvan we een hoger verwachtingspatroon koesteren. Niet onbelangrijk met het oog op de toestroom van vele benodigde vrijwilligers, want de vergrijzing van onze bevolking neemt in ijlvlucht toe. Als opvolger van Steunpunt Mantelzorg Zuid hebben we ons oog laten vallen op TriaCura Mantelzorgmakers Zuid-Limburg, gevestigd in Lemiers. We waren voornemens die overgang geleidelijk te laten plaatsvinden en hadden een bedrag van  15.000 euro gereserveerd om de overdracht van de werkzaamheden van Mantelzorg Zuid aan TriaCura netjes te laten verlopen en daarna het stokje definitief door te laten geven. We hopen nog steeds dat Mantelzorg Zuid daartoe bereid is, maar in de media hebben ze zich van die kant daarover negatief uitgelaten. Dat betreuren wij als college en we vinden dat ook niet professioneel.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelMissiegroep Nijswiller tevreden met opbrengst Adventsactie
Volgend artikelGemeente Eijsden-Margraten doet een oproep aan alle jongeren tussen de 10 tot 25 jaar!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in