Sjef Ramakers uit Wijlré wil graag even terugkomen op een gedane belofte van wethouder Last. Hij mailt ons: “Een jaar geleden hebben wij gevraagd of er de mogelijkheid bestond om het doorgaand wandel-/fietspad vanaf de brug bij Rood Cartils richting kern Gulpen te verharden en zo beter gangbaar te maken voor de wandelaar en de schoolgaande jeugd met fiets vanuit Eijs naar Gulpen. Wethouder Last heeft toen ruiterlijk toegezegd dat dit project in 2021 aangepakt zou worden zodat er een goed begaanbaar pad gecreëerd werd. Echter tot op heden is geen actie te zien in deze. De mensen die dagelijks gebruik maken van dit pad hebben niks aan loze beloften maar aan daadkrachtig optreden na gedane toezeggingen. Graag hadden wij concreet geweten wat de vervolgstappen van de wethouder zijn.”

Wethouder Last: “De werkvoorbereidingen voor dit project nemen meer tijd in beslag, i.v.m. de eisen/vergunning van het Waterschap (meanderzone en inundatiegebied Geul) , overeenstemming met de Provincie (goudgroene zone en stikstofberekening), grondaankoop en/of –ruil met Provincie en Stichting Limburgs Landschap en de omgevingsvergunning. Alle voorbereidingen zijn inmiddels afgerond en de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering loopt. Naar verwachting starten de werkzaamheden einde 2021, dus nog dit jaar zoals door mij reeds aangegeven.”

In de kern Gulpen is thans 1 openbare laadpaal voor auto’s operationeel en wel vóór de bibliotheek aan de Willem Vliegenstraat. U gaat dit aantal opkrikken naar 2. Waarom gebeurt dat nu?

Wethouder Hendriks: “Het 10-jarig contract dat we als gemeente daarover hadden afgesloten met EVnetNL is nu afgelopen. Dat geeft ons de kans om dat aantal uit te breiden en te verplaatsen en vervolgens weer een nieuw 10-jarig contract af te sluiten. Als nieuwe locatie denken we aan een plek iets verderop in de Willem Vliegenstraat. Die 2 plekken verklaren we dan ook alleen maar toegankelijk voor auto’s tijdens de duur van het opladen. Het is overigens de bedoeling een integraal plan voor laadpalen gemeentebreed te gaan ontwikkelen. We hopen daarmee voor het einde van het kalenderjaar op de proppen te komen.”

We lezen in uw besluitenlijst dat u ook gaat participeren in het nieuw uit te geven Zuid-Limburg Magazine. Een initiatief van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de gemeente Echt-Susteren. Betekent dit dat u stopt met de uitgave van het Heuvelland Magazine?

Wethouder Hendriks: “Neen hoor. Dat Heuvelland Magazine (geesteskind van de Lijn 50 gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem) zal er zeker blijven. Dit orgaan heeft immers als gemeenschappelijke drager het Cittaslow-gedachtegoed. Het nieuwe Zuid-Limburg Magazine heeft duidelijk een andere invalshoek en is gekoppeld aan grote verhalen rondom ’Bron van Europa’. Met deze aanpak heeft dit magazine een veel grotere reikwijdte. Reden voor ons als gemeente ook aan te haken.”

In Mechelen wijst uw college een tweetal bouwplanverzoeken van inwoners af. Aan de Akerstraat 1 geeft u geen toestemming om een 6-tal vakantiewoningen te bouwen plus een veestal te verbouwen tot een levensbestendige woning, terwijl u aan de Bommerigerweg 26B niet akkoord kunt gaan met het realiseren van een nieuwe woning op de plaats waar nu een stal/loods staat die dienst doet als caravanstalling. Waarom wijst u die plannen af?

Wethouder Last: “Die te bouwen vakantiewoningen en te verbouwen veestal aan de Akerweg liggen in het buitengebied en het is niet toegestaan daar bewoning toe te staan. Op het perceel aan de Bommerigerweg 26B kan die verbouwing niet doorgaan, omdat dat niet strookt met het heersende bestemmingsplan.”

U gaat als college bestuursdwang toepassen om de overlast van ongedierte rond het pand Vinkstraat 8 op te lossen. Wat is daar aan de hand?

Burgemeester Ramakers-Rutjens: “Naar aanleiding van klachten van omwonenden over overlast van ongedierte (ratten) en het controleren daarvan door onze mensen, hebben we de eigenaar opgeroepen om het perceel op te ruimen, zodat de gesignaleerde overlast tot het verleden gaat behoren. We gaan dit probleem nu, in samenspraak met betrokkene, rigoureus aanpakken en hopen daarna definitief van het probleem verlost te zijn.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl. Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelHuis-aan-huiscollecte ‘Herstelfonds’ Mechelse schutterij St. Sebastianus
Volgend artikelBestuur kernoverleg Eys maakt een statement

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in