Raadsvergadering gemeente Eijsden-Margraten

Op 2 februari om 19.30 uur is er een digitale besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Eijsden-Margraten. Op de agenda staat één raadsvoorstel, namelijk Verordening beslistermijn schuldhulpverlening. Dit onderwerp wordt in de vergadering behandeld.

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken tijdens de vergadering, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of open staat (zoals bestemmingsplannen).
De vergadering vindt digitaal plaats. U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken. (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk 1 februari 09.00 uur voor de besluitvormende vergadering.

Waarover vergadert de raad?

Op de agenda van de besluitvormende vergadering staat één raadsvoorstel, namelijk de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening. Over dit onderwerp geeft de gemeente u graag meer informatie:


Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingegaan. Voor schuldhulpverlening is veel informatie nodig over de (financiële) situatie van de persoon met schulden. Het doel van de wetswijziging is het verminderen van schuldenproblematiek door middel van vroegtijdig ingrijpen.

De huidige wet gaat ervan uit dat inwoners zelf informatie aanleveren, zodat de gemeente hier vervolgens een plan van aanpak voor schuldhulpverlening mee kan maken. Deze inlichtingenplicht werkt vertragend en leidt tot langere wacht- en doorlooptijden. Om die reden is in de wijziging opgenomen dat schuldhulpverleners eenvoudig zelf digitale informatiebronnen kunnen raadplegen, zoals bijvoorbeeld gegevens over iemands schulden en salaris. Hierdoor komen problematische schulden eerder in beeld. De gegevensuitwisseling vindt plaats met naleving van de AVG. Dit is de wet die de privacy van burgers beschermt.

Onderdeel van deze wetswijziging is dat gemeenten verplicht zijn om in een verordening een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Deze beslistermijn mag maximaal acht weken zijn en is noodzakelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de wet. De gemeente wil immers de juiste ondersteuning bieden passend bij de situatie. Iedere schuldensituatie is anders en vraagt om maatwerk. Het in kaart brengen van de situatie en bijbehorend ondersteuningsaanbod vraagt om zorgvuldigheid en kost tijd. Daarom kiest de gemeente voor een maximale beslistermijn van acht weken. Waar mogelijk krijgen inwoners eerder een besluit waarin duidelijkheid wordt gegeven over de toegang tot schuldhulpverlening. De raad beslist 2 februari.

- Advertentie -
Vorig artikelGemeente Eijsden-Margraten doet een oproep aan alle jongeren tussen de 10 tot 25 jaar!
Volgend artikelDe avondklok nadert: dit mag wel en niet

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in