Het college van Gulpen-Wittem is ontstemd over het besluit van de raad van Vaals om als proef tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2022, van vrijdag 19.00 uur tot maandag 7.00 uur een rijverbod voor motoren in te stellen op de Epenerbaan, Groenenweg, Pannisbergweg en Vijlenstraat. Bovendien heeft de gemeenteraad het Vaalser college opgedragen om als proef tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2022 een verbod voor motorvoertuigen in te stellen ( landbouwverkeer en bestemmingsverkeer uitgezonderd) op de Leunweg, Melleschet, Boombergweg, Munnixweg en Rott te Vijlen. In een schriftelijke reactie richting het Vaalser college meldt het college van Gulpen-Wittem: “Het zal u niet verbazen dat wij buitengewoon onaangenaam verrast zijn door dit besluit. Het geeft ons inziens geen pas om op deze wijze te acteren ten opzichte van een gemeente waar u mee samenwerkt in lijn 50 verband. Het besluit heeft namelijk voor onze gemeente grote consequenties. De problematiek die u in uw gemeente ervaart (in dit geval de Epenerbaan en Rott) stopt niet bij de gemeentegrens. Dat is ook juist de reden dat wij daarin samen zouden optrekken. Dit verkeersbesluit en de te maken afweging voelen wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beide wegbeheerders. Uit ervaring is gebleken dat dit soort maatregelen een waterbedeffect hebben dat wij nu juist willen voorkomen. Dit vergt voorbereiding (en dus tijd) om te onderzoeken hoe de juiste spreiding van het verkeer georganiseerd kan worden en daarmee de ervaren overlast verminderd wordt. Dit besluit heeft negatieve effecten in de aangrenzende kernen en gebieden in onze gemeente. De Epenerbaan en Rott zijn grensoverschrijdende wegen. Motorrijders c.q. gemotoriseerd verkeer vanuit de gemeente Gulpen-Wittem in de richting van de gemeente Vaals rest vrijwel geen andere keuze dan te keren wanneer zij zich geconfronteerd zien met een afsluiting op deze wegen. Met als gevolg dat de ervaren overlast in onze gemeente mogelijkerwijs zal verdubbelen. Het is inherent aan grensoverschrijdende wegen dat besluitvorming ten aanzien van verkeer dient plaats te vinden door beide verantwoordelijke wegbeheerders en in dit geval niet beperkt kan blijven tot de gemeente Vaals. Gelet op de negatieve effecten van de voorgestelde afsluitingen voor onze inwoners zijn wij niet voornemens een dergelijk besluit te overwegen. Wij willen u dan ook dringend verzoeken om terug te gaan naar uw raad om aan te geven dat dit verkeersbesluit voor zover betrekking hebbend op wegen met een grensoverschrijdend karakter onuitvoerbaar is,”

Mocht dit schriftelijk verzoek niet het door Gulpen-Wittem gewenste resultaat opleveren, voelt het college van Gulpen-Wittem zich geroepen om rechtsmiddelen aan te wenden tegen het door Vaals genomen verkeersbesluit. Niemand binnen het college van Gulpen-Wittem hoopt echter dat het zover zal komen getuige de slotopmerking: “Als overheden zouden wij dit toch onderling moeten kunnen oplossen zonder tussenkomst van de rechter.”

- Advertentie -
Vorig artikel32e zomermarkt in Walem
Volgend artikelGulpen-Wittem zet jubilerende marktkooplieden in het zonnetje

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in