Het regent lintjes in Gulpen-Wittem

Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens reikte vandaag, maandag 26 april, 11 Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. 9 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 2 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Joop Burgers

Leeftijd 63 jaar | Woonplaats Epen | Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Burgers is een loyaal en betrokken kartrekker in Epen. Op 12 jarige leeftijd werd hij lid van voetbalvereniging SV Epen. Hij was bestuurslid van 1993 tot 2003. Hij maakte deel uit van de activiteitencommissie, de wandelcommissie en de jubileumcommissie van SV Epen.

Ruim 36 jaar is hij vrijwilliger bij de carnavalsvereniging D’r Vooseschtoets en maakte hij deel uit van De Uulespegele.31 jaar is hij vrijwilliger bij de parochie St. Paulusbekering Epen. Hij is lid van de lectorengroep. Hij draagt de Hemel tijdens de processie. Joop is medeontwerper van de Allerzielenkaart en ontwerper van de kerstkaart. Twee jaar is hij nu lid van het Uitstralingscomité van de gemeente Gulpen-Wittem. Als voorzitter van de Ondernemersvereniging per 2000 behartigt hij de belangen van de ondernemers van Epen. Joop zet zich mede in als lid van de werkgroep zeepkistenrace en maakt deel uit van het kermiscomité. Hij levert een belangrijke inzet voor lokale projecten zoals Epen Bronnenland (26 beekjes uit een rivier), Houdt Epen School, Speelbos en Epen Bronnenland 2.0.

Gertie Essers-Schlenter

Leeftijd 81 jaar | Woonplaats Gulpen | Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gertie Essers-Schlenter is een actieve en bevlogen vrijwilligster.

Ze werd in 1980 lid van ZijActief Gulpen. In 1996 werd ze bestuurslid en vervolgens secretaris tot 2011. Ze fungeerde als animator van een kunst- en hobbybeurs in het voormalige ontmoetingscentrum Timpaan tijdens de Hubertusjaarmarkt. Zij zorgde voor de werving van de standhouders. Ook verzorgde zij de administratie van deze beurs. De opbrengst van de beurs kwam ten goede aan de vereniging. Daarnaast zette zij zich in voor de statutenwijziging.

Sinds 2011 is ze secretaris van en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Gulpen-Reijmerstok. Ze verzorgt de administratie en de correspondentie met het hoofdkantoor. Daarnaast onderhoudt zij het contact met de vrijwilligers en organiseert zij de lotenverkoop. Zij organiseert mede de activiteiten van de afdeling Gulpen-Reijmerstok.

Otto Frijns

Leeftijd 72 jaar | Woonplaats Wahlwiller | Lid in de Orde van Oranje Nassau

Otto Frijns is een veelzijdige vrijwilliger. Vanaf 1959 is hij vrijwilliger bij de Politiehondenvereniging Geduld overwint te Wahlwiller. Sinds 1967 is hij vrijwilliger bij carnavalsvereniging de Boemelaire te Wahwiller. Hij was lid van de Raad van Elf en was Prins Carnaval. Hij helpt bij de op- en afbouw van activiteiten, het bouwen van de carnavalswagen en het maken van decorstukken voor de carnavalszitting. Tussen 1980-2017 was hij vrijwilliger bij het Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller. Vanaf 1981 is hij vrijwilliger bij fietsclub de Bloeiende Berg in Schweiberg en ondersteunde bij het jaarlijkse wielercours ‘het bergcriterium van Schweiberg’. In 1989 was hij lid van het organiserend comité van de festiviteiten ter ere van het 75-jarig bestaan. Sinds 2004 verzorgt hij een deel van de promotie van de Mountainbike- en Cyclocross wedstrijd, de TMA Cyclus Cup. Ook zet hij een deel van het parcours uit en verricht hand- en spandiensten. Van harmonie St Cecilia Mechelen is hij vrijwilliger en was hij bestuurslid (1992 – 2005), secretaris (2000 – 2002) en penningmeester (2002 – 2005). Hij ondersteunt tot op heden bij evenementen, concerten en feesten. Zo’n 22 jaar verricht hij vrijwilligerswerk bij de R.K. Heilige Cunibertuskerk te Wahlwiller. Ook is hij al 14 jaar vrijwilliger bij Heemkundevereniging Mechelen. Vanaf 2015 is hij vrijwilliger bij de Stichting Zelfsturend Wahlwiller (SZW). Hij leverde een bijdrage aan het Dorpsontwikkelingsplan en aan het Verkeersplan Wahlwiller. Tevens is hij actief voor het project ‘Meer bewegen voor Ouderen’. Sinds enkele jaren is hij lid van het Comitélid Wahlwiller dat jaarlijks een dorpsfeest organiseert.

Carola Hensels-Vaessen

Leeftijd 61 jaar | Woonplaats Wijlre | Lid in de Orde van Oranje Nassau

Carola Hensels-Vaessen is een actief en gedreven vrijwilligster die begaan is met de hulpbehoevende medemens. Van 1995 tot 2007 is ze vrijwilliger bij basisschool Op de Tien Bunder in Wijlre. Ze maakte deel uit van de oudervereniging en droeg bij aan de organisatie van de activiteiten. Meerdere jaren ving het gezin Poolse kinderen op. 9 jaren was ze vrijwilliger bij scholengemeenschap Sophianum in Gulpen. Sinds 2004 is ze bestuurslid en vrijwilliger van zwemvereniging Mosaqua Gulpen. Ze maakte deel uit van de activiteitencommissie voor de jeugd. Daarnaast droeg zij bij aan de fusiegesprekken met de Maastrichtse Zwem- en Polo Club. Zwemvereniging Mosaque ging in 2016 op in MZPC en sindsdien is ze bestuurslid van MZPC. Ze is belast met de portefeuille ‘Gulpen’ en ondersteunt bij de jeugdtrainingen en organiseert jeugdactiviteiten. Sinds 2008 lid en sinds 2014 bestuurslid en vrijwilliger bij de EHBO vereniging Gulpen-Wittem. Ze organiseert de inzet van de vereniging bij evenementen. Daarnaast draait zij ook hulpverleningsdiensten. Twee jaar was ze vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. Ze begeleidde vakanties voor hulpbehoevenden en organiseerde creatieve activiteiten tijdens vakantieprojecten. In 2019 werd ze vrijwilliger bij de Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen in Wijlre. Ze begeleidt hulpbehoevenden en organiseert creatieve activiteiten. Ongeveer 4 jaar is zij vrijwilliger bij de Paus Franciscusgroep te Wijlre. Ze bezoekt ouderen en hulpbehoevenden. Tot slot begeleidt ze statushouders bij Vluchtelingenwerk Nederland, locatie Gulpen-Wittem.

Philip Laheij

Leeftijd 77 jaar | Woonplaats Mechelen | Lid in de Orde van Oranje Nassau

Philip Laheij is sociaal bewogen en enorm betrokken bij het welzijn van inwoners. Van 1989-2000 en van 2011-2015 was hij voorzitter van Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen. Hij presenteerde de concerten en was verantwoordelijk voor de promotie. Daarnaast organiseerde hij enkele concertreizen. Sinds 2000 is hij ere-voorzitter en wederom verantwoordelijk voor de promotie. Van 1980 tot 2000 vervulde hij een bestuursfunctie binnen het CDA Gulpen-Wittem. In de periode 1993 tot 1999 was hij, namens het CDA, burgerfractielid van de commissie Burger-VRO zaken van de voormalige gemeente Wittem. In 2010 hervatte hij het lidmaatschap van het CDA en werd gekozen tot raadslid. Vervolgens werd hij in 2014 wethouder met als portefeuille Sociaal Domein. Zijn speciale aandacht ging uit naar de zwakkeren in onze samenleving en mensen die een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Hij heeft een opvallend project gerealiseerd: ‘Samen Doen’. In 2018 keerde hij tot 31 mei terug in de gemeenteraad. Hij werd aansluitend vrijwilliger bij woonzorgcentrum Envida Klein Gulpen en onderneemt activiteiten met de bewoners. Ook ondersteunt hij bij evenementen en uitstapjes. Daarnaast legt hij deze uitstapjes vast op beeld en maakt hij een mooie film voor de bewoners. Voorts richtte hij mede de Stichting Vrienden van Klein Gulpen op.

Robert Loozen

Leeftijd 53 jaar | Woonplaats Mechelen | Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Robert Loozen een bevlogen organisator die zich belangeloos inzet voor de samenleving. Hij is directielid bij Marlstone Music en heeft mede een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Limburgstalige muziek. Hij zet zich op vrijwillige basis in als jurylid bij liedjeswedstrijden zoals Kinder Vastelaoves Leedjesfestival (KVL) en het Tiener Vastelaovesleedjes Konkoer. Hij verleende medewerking aan projecten als ‘Doe een wens’, ‘Opkikker’ en de actie ‘Koffie voor Kanker’. Daarnaast was hij 7 jaar voorzitter van de handbalvereniging MenG Optimo Plus Kleijnen Gulpen. Sinds 2003 zet hij zich in voor de Groeëte Gulpener Vasteloavesfinale. Vanaf 2008 als bestuurslid en vanaf 2016 als voorzitter van de Stichting Limburg AlAaf. Deze stichting organiseert de Groeëte Gulpener Vasteloavesfinale als afsluiting van de Limburgse vastelaovend. Sinds 2012 is hij voorzitter van de stichting Kleeberg Cycling Challenge (KCC). Deze stichting organiseert diverse wielerevenementen waaronder de KNWU juniorenwedstrijd ‘Kleeberg Challenge’, de ‘Kleeberg Cross’ en sinds 2014 de ‘Topcompetitie tijdrit op Camerig’. Vanaf 2013 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging R.K.M.V.C. Mechelen onder meer als jeugdleider, scheidsrechtersbegeleider en medebeheerder van de kantine (2016-2018). Sinds 2015 is hij vrijwilliger, medeoprichter en voorzitter (2016 tot 2018) van de Samenwerkende Jeugdvoetbal Opleiding (SJO) Heuvelland. Als eerste voorzitter gaf hij vorm aan de SJO ten behoeve van een duurzaam aanbod van voetbalactiviteiten. Sinds 2018 is hij teambegeleider van het Jongens Onder 19. In 2016 was hij mede-initiatiefnemer van het monument ter ere van wielerjournalist Jean Nelissen in Gulpen.

Wiel Offermans

Leeftijd 79 jaar | Woonplaats Slenaken | Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Wiel Offermans is een groot ambassadeur van de Limburgse wielersport. Van 1985 tot 2012 was hij ploegleider bij TWC Maaslandster Zuid Limburg van de Beloften/Elite en van de Nieuwelingen/Junioren. Hij trainde de jeugdleden. Onder zijn leiding werd in 1996 beslag gelegd op de 1e plaats in de Nederlandse Clubcompetitie voor de Elite/Belofte renners. Eveneens met ingang van 1985 is hij medeorganisator van de wielerevenementen zoals de Raboronde, de Ridderronde, de Internationale Cyclocross, meerdere NK’s voor junioren en het NK Veldrijden voor de jeugd. 14 jaar was hij beheerder van de clubkleding van TWC Maaslandster Zuid Limburg. Hij droeg zorg voor de uitgifte van de kleding en het bestellen daarvan. Daarnaast was hij 16 jaar beheerder van het wagenpark van deze vereniging. Per 2002 is hij bestuurslid en een wedstrijdleider tijdens de trainingswedstrijden van deze wielerclub.

Marij Pasmans-Hodiamont

Leeftijd 74 jaar | Woonplaats Eys | Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marij Pasmans-Hodiamont verricht al 40 jaar grote inspanningen voor de samenleving in Eys. Zij is in 1978 medeoprichter en sindsdien vrijwilligster van peuterspeelzaal de Blokkendoos Eys. Ze fungeerde als groepsleider, zette zich in voor de verhuizingen naar de nieuwe locaties en voor de uitbreiding van de peuterspeelzaal. Met ingang van 1979 is ze vrijwilliger bij Basisschool Klavertje Vier te Eys. Ze was lid van de ouderraad, organiseerde mede de activiteiten, de jaarlijkse bivakweek en sinterklaasviering. Thans zet zij zich in voor de communiewerkzaamheden en de uitstapjes. In 1981 is ze medeoprichter en voorzitter van de Gezinsmissenwerkgroep te Eys. Ze is nog steeds de drijvende kracht achter de organisatie van de gezinsmissen, dit in samenwerking met de basisschool. Zo’n 26 jaar al is ze vrijwilliger bij de Parochie Heilige Agatha te Eys. Ze fungeert als lector, lid van de avondwakegroep en is lid van het liturgisch beraad en begeleidt de communicanten. Vanaf 2010 is ze vrijwilliger en vanaf 2013 penningmeester-secretaris bij het Reanimatienetwerk Eys. Marij organiseert de jaarlijkse collecte en is inzetbaar in geval van nood.

Alex Ritzen

Leeftijd 62 jaar | Woonplaats Wijlre | Lid in de Orde van Oranje Nassau

Alex Ritzen heeft een tomeloze inzet voor het verenigingsleven van Wijlre en het schutterswezen in Zuid-Limburg. Hij was vrijwilliger bij de Snuffelmarkt Wijlre. Hij bemande het drankbuffet, wees de verkopers hun marktkraam en ondersteunde bij het opruimen. Van de Spaarclub van café Hazen-Wijnen is hij bestuurslid. 17 jaar was hij lid van harmonie St. Gertrudis. Sinds 1980 is hij vrijwilliger bij en secretaris (sinds 2000) van de biljartvereniging Nooit Gedacht Wijlre. Hij is wedstrijdleider, stelt de teams samen en organiseert het kampioenschap. In 1993 werd hij lid van de drumband en schietploeg van schutterij St. Maternus Wijlre. In 1996 trad hij toe tot het bestuur en was tweede secretaris (2001-2005). Sinds 2021 is hij tweede penningmeester. Ook is hij voorraad- en materiaalbeheerder, verzorgt de sponsoring en promotie van bondsfeesten en verricht hand- en spandiensten. 10 jaar was hij vrijwilliger als verkeersregelaar bij de evenementen van scholengemeenschap Sophianum Gulpen. Sinds 2010 is hij bestuurslid van de RK Zuid-Limburgse Schutters Bond. Hij is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid, de wedstrijdleiding en ondersteunt de muziekjury bij bondsfeesten. Vanaf 2011 is hij bestuurslid van de Zuid-Limburgse Schutters Federatie (ZLSF). Hij maakt mede de planning, tijdschema’s en zet zich in als controleur. Hij is 5 jaar lid van de muziekcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Ook is hij jurylid van de terrein- en optochtwedstrijden van Schuttersbond Eendracht Born-Echt en bij de Midden-Limburgse Schuttersbond.

Marie Louise Strik-Van Wersch

Leeftijd 81 jaar | Woonplaats Mechelen | Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marie-Louise Strik-Van Wersch is een betrokken vrijwilliger die van vitaal belang is voor de samenleving. Van 1968 tot 2000 was ze vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals. Ze fungeerde in de staffunctie assistent-opleidingen, coördineerde diverse opleidingen, verzorgde EHBO-les op scholen en was hulpverlener bij evenementen. Vanaf 1984 was ze vrijwilliger, bestuurslid, lid van de adviesraad en lid van de tekstgroep van het Jongerenkoor Mechelen / Vocalgroup Magan. 18 jaar is ze actief lid van het Zangkoor Musica Vincit te Landgraaf. Vanaf 2004 is ze vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Mechelen. Ze was begeleider bij de vakantiereizen, verricht bezoekwerk en ondersteunt bij activiteiten. Zij is medeoprichter, voorzitter, wijkhoofd en collectant van het KWF Kankerbestrijding afdeling Gulpen-Wittem. Sinds 2010 is ze vrijwilliger bij Vrijwillige Hulpdienst Gulpen-Wittem. Zij ondersteunt bij medische bezoeken.

Dave Vluggen

Leeftijd 41 jaar | Woonplaats Gulpen | Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dave Vluggen is een betrokken vrijwilliger met gevoel voor gemeenschapszin. 8 jaar was hij secretaris voordat hij in 2010 voorzitter werd van de Jeugdcarnavalsvereniging de Gaarekiekerkes te Gulpen. Hij zet zich in voor de samenwerkingen en uitwisselingen met andere verenigingen en voor de realisatie van de nieuwe locatie. Daarnaast organiseert hij de uitstapjes en het jaarlijkse kamp. Hij bouwde de website en onderhoudt deze. Ook verricht hij hand-en-spandiensten. Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging FC Gulpen. Dave draait bardiensten en fungeert als wedstrijdsecretaris bij het jaarlijkse jeugdtoernooi. Reeds 4 jaar is hij vrijwilliger bij de scholengemeenschap Sophianum Gulpen. Hij is tevens secretaris van de oudervereniging en geeft met name veiligheidsadviezen. Vanaf 2018 is hij lid van de Raad van toezicht en bestuurslid vanaf 2020 van de Stichting Beheer Gemeenschapshuis Gulpen. Hij draagt zorg voor de administratie, de vergunningen en inrichting. Ook onderhoudt hij de externe contacten en fungeert hij mede als beheerder.

- Advertentie -
Vorig artikelSport-en spelactiviteiten in de meivakantie
Volgend artikel“Ik zou 100% op Pieter Omtzigt stemmen” – Luc Hellebrand aan het woord

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in