Het nieuwe college staat met u als burgemeester en de wethouders Fransen (fractie Franssen), Derksen (Balans) en Hendriks (CDA) vast. Ook de portefeuilleverdeling is bekend. Hoe zit het met de volgorde van het loco-burgemeesterschap?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Als eerste locoburgemeester is wethouder Franssen benoemd. Wethouder Derksen volgt als tweede aangewezene en wethouder Hendriks als derde. Dat correspondeert ook met de volgorde van het stemmenaantal dat de bijbehorende coalitiefracties bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen heeft behaald. Dit besluit is dan unaniem genomen.”

Uw college gaat dit jaar deelnemen aan de processies in Wahlwiller en Reijmerstok. Welke filosofie zit daar achter?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “In onze gemeente vinden elk jaar in acht kerkdorpen processies plaats. Als college dragen we deze traditie een warm hart toe en willen dat ook aantonen met onze aanwezigheid. We kiezen er elk jaar twee uit, zodat we binnen de ambtstermijn van het vierjarige college in alle plaatsen onze gezichten kunnen laten zien.“

Uw college heeft het jaarverslag van de Adviescommissie Bezwaarschriften 2021 ontvangen. Staan daar nog belangrijke dingen in vermeld?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Wat er voor onze gemeente positief uitschiet is het feit dat er duidelijk minder juridische procedures zijn gevoerd om de ingediende bezwaarschiften af te ronden, dan in andere gemeenten. Dat is ons inziens toch een gevolg van het door ons gevoerde beleid om liever met de bezwaarmakers eerst te gaan praten, alvorens te gaan procederen. We willen echter niet op onze lauweren gaan rusten. Reden om eens door een extern bureau te laten enquêteren, welke wensen er nog meer leven bij bezwaarmakers én andere inwoners om in voorkomende gevallen het indienen/maken van bezwaren nog soepeler en sneller te kunnen laten verlopen.”

Uw college gaat een nieuw omgevingsprogramma voor wegen opstellen. Wat houdt dit in?

Wethouder Franssen: “We willen graag zo breed mogelijk geïnformeerd worden over het gewenste kwaliteitsniveau van onze openbare ruimte. Dus wat willen we met ons asfalt, onze bestratingen, veldwegen en wegmarkeringen. Via de commissie en raad willen we nu informatie verzamelen over de wijze waarop we daarmee in de toekomst aan de slag kunnen gaan. Het is de bedoeling na die inventarisatie een wegenbeleidsplan te presenteren dat onze leidraad zal vormen voor de periode van 2023-2027. Vóór het einde van dit kalenderjaar moet dat plan dan ter goedkeuring aan de raad kunnen worden voorgelegd.”

Als gemeente gaat u een eigen veegwagen aanschaffen. Welke intentie ligt daaraan ten grondslag?

Wethouder Franssen: “De huidige veegwagen dateert al uit 2008 en is niet meer inzetbaar. Tot nu toe huurden we daarom in voorkomende gevallen zulke veegwagen, al of niet voorzien van een chauffeur. Dat bleek niet alleen duurder dan de inzet van een eigen veegmachine, het was ook erg onhandig, want je moest wachten totdat zulk voertuig voorhanden was en ter plekke actief kon zijn. Met name na de wateroverlast hebben we het negatieve effect daarvan aan den lijve ervaren. We zijn thans een verduurzaamde en van alle nieuwe snufjes voorziene demoveegmachine op het spoor gekomen, die weliswaar al gebruikt is, maar nog in zeer deugdelijke staat verkeert. In oktober kunnen we daarover beschikken voor het bedrag van 190.000 euro.

Uw college gaat een begin maken met het herstel van de door de wateroverlast van juli 2021 aangerichte schade aan civiele kunstwerken. Wat gaat er nu gebeuren?

Wethouder Franssen: “Het heeft even geduurd om in samenwerking met WML alle aangerichte schade in beeld te brengen. Dat proces is nu afgerond en dat betekent voor onze gemeente dat er gestart kan worden met o.a. de reparaties aan de bruggen over de Selzerbeek (Ireneweg en Schulsbergweg in Nijswiller, Botterweck en Bron- bergweg in Wahlwiller), de Gulp (Slenakerweg, Biddinghuizen) en de Eyserbeek (Oude School-hof). Het hele karwei gaat ons als gemeente ruim 130.000 kosten kosten en aannemer van Beers gaat dit uitvoeren.”

De gemeente gaat participeren in het regionale project ‘Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving’. Wat houdt dit project in?

Wethouder Derksen: “Door alle gemeenten in Zuid Limburg is de intentie uitgesproken om de biodiversiteit te behouden en waar nodig weer te herstellen. Om dit proces een kans van slagen te bieden is het nodig om samen te werken met onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het is vooral zaak jongeren, met name jongeren met groene handjes, daarvoor te interesseren en op te leiden. De gedachten gaan daarbij uit naar MBO-leerlingen die hun hart verpand hebben aan plant en dier. Yuverta gaat dit proces begeleiden en het is de bedoeling dat er komend schooljaar met een klas van een 20-tal jongeren gestart zal worden met die opleiding. Een opmaat voor het tot stand brengen van een duurzame leefomgeving waarin plant, dier en mens floreren.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl. Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelOud-pastoor Rick van den Berg overleden
Volgend artikelBronk van Slenaken op 24 juli naar Schilberg

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in