Bert Ubaghs uit Epen mailt ons het volgende: “Nadat SV Epen na het seizoen 2013/2014 is opgeheven is het sportcomplex aan de Bennetweg niet meer in gebruik. Ook is de handbalclub Juliana van het complex vertrokken. Wethouder Franssen sprak toen dat een historische vergissing weer hersteld is en dat de grond weer teruggegeven werd aan de natuur. Echter na 6 jaar zijn er nog steeds overblijfselen, een 5-tal lichtmasten en de dug-outs, op het voormalige sportcomplex aanwezig. Tevens is het een opslag van diverse materialen, werktuig, en afval. Een natuurplaats onwaardig. Dit past niet in de een 5-sterren landschap waar de gemeente Gulpen-Wittem prat op gaat. Wanneer wordt deze historische vergissing hersteld?”

Wethouder Franssen: “Op dit moment is wethouder Jos Last portefeuillehouder van dit project en die wil graag een antwoord geven op deze vraag.

Wethouder Last: “Met betrekking tot de (natuurlijke) herinrichting van het terrein lopen al langere tijd gesprekken met het Waterschap, Natuurmonumenten, de eigenaren van de Wingbergermolen en de gemeente. Er ligt nu een concept plan voor dat met betrokken partijen in oktober 2021 wordt besproken, waarbij ook de mogelijke aanleg van een vistrap wordt bekeken. Nadat er een gedragen ontwerp is opgesteld zal financiering aan de orde zijn waarna het plan ter hand kan wor- den genomen. Ik verwacht dat er ergens in de eerste helft van 2022 een principebesluit zal worden genomen, en er concreet bekend wordt wat en wanneer uitvoering plaatsvindt.”

Bij het maken van de Nieuwe Wegenlegger zijn wat foutjes gemaakt met betrekking tot het onttrekken dan wel bestemmen van een aantal we-gen aan het openbaar vervoer. U gaat dat nu rectificeren?

Wethouder Last: “Ja en er is ook hier en daar iets verkeerd gelopen met het correct weergeven van de op de nieuwe Wegenlegger geplaatste wegen. Zo staat een wandelweg bij Kuttingen in Epen te boek als ’Luchtpad’, dat moet echter ‘Luchtvoetpad’ zijn. Allemaal zaken die nu worden gerectificeerd.”

De menukaart van de horecagelegenheid aan de Klapstraat 2 in Wijlré schijnt volgens een uitspraak van de raad van State niet te stroken met het daar geldende bestemmingsplan. Wat moet u als gemeente daarmee?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: ”We zullen met die ondernemer in overleg moeten treden om hem te gelasten zijn aanbod van eten en drinken aan te passen, zodat voldaan wordt aan het bestemmingplan. Zo niet, zal een last onder dwangsom moeten worden opgelegd.”

De pilot ‘boerderij van de toekomst’ komt in de fase van afronding van stap 2 en dat is het bepa-len van de exacte locatie voor die boerderij. Wat is de stand van zaken?

Wethouder Last: “In juni en juli 2021 zijn met experts, stakeholders en bewoners bijeenkomsten gehouden en zijn verschillende mogelijke locaties de revue gepasseerd. Daarbij is door experts ook een favoriete locatie genoemd in de richting Trintelen. Dat betekent echter nog niet dat dit ook de definitieve locatie wordt, want daarover beslist uiteindelijk de raad. De raad zal dus nu uitvoerig geïnformeerd worden over de uitkomsten van die bijeenkomsten en daarna zelf tot een oordeel moe- ten komen. Dan pas kan de volgende stap gezet worden.”

Op het kruispunt in Wahlwiller wordt druk gewerkt aan de realisatie van een verkeerslichtinstallatie. Alles met de bedoeling om de schoolroute richting Mechelen voor de kinderen uit Wahl- en Nijswiller veiliger te maken. Betekent dit nu ook dat gelijktijdig ook in Mechelen maatregelen volgen om die route veilig af te sluiten?

Wethouder Last: “Neen dat gelijktijdige halen we niet. Die verkeerslichten plaatsen is namelijk een taak van de provincie. Als gemeente moeten wij het overige deel van die route voor onze rekening nemen en zover zijn we nog niet. Daarvoor moeten nog wat bijeenkomsten met belangengroepen zoals de kerngroep Mechelen plaatsvinden. We hopen in het voorjaar van 2022 met een plan te komen en dan in de zomer of direct na de zomer met de uitvoering te kunnen beginnen”.

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelZijActief Vijlen neemt deel aan ‘Rabo ClubSupport’ actie
Volgend artikelMidweektocht WSV de Veldlopers

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in