Zoals bekend komt er op de Reijmerstokkerdorpsstraat nummer 143 een horeca-inrichting. De initiatiefnemer wil er graag vóór de officiële opening een nieuwe parkeergelegenheid creëren. Dat lukt echter niet op de door de initiatiefnemer beoogde plek. Hoe zit dat precies?

Wethouder Houben

Wethouder Houben: ”In maart 2018 is door ons college in principe toestemming verleend medewerking te verlenen aan de realisatie van een beleeftuin, tuinkas en parkeerterrein op de gronden gelegen naar de horeca-inrichting. Op die gronden rust echter de bestemming AWNL (Agrarische Waarden, Natuur en Landschap). Daarom dient voor al deze elementen een omgevingsvergunning met projectafwijking verleend te worden. Om dat proces te doorlopen vergt nogal wat tijd, wardoor dat niet spoort met de geplande openingstijd van de initiatiefnemer. Reden om, lopende het proces, een andere en tijdelijke parkeer- plek te realiseren op een plek waar dat wel mag aan de Reijmerstokkerdorpsstraat 143.”

U hebt ook prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2020-2023 met de vier op gemeentelijk niveau actieve woningcorporaties en haar huurdersbelangenverenigingen Wat houden die afspraken in?

Wethouder Houben: “We hebben met afgevaardigden van de genoemde instanties een gezamenlijke woonvisie op papier gezet en in dat kader o.a. afspraken gemaakt over duurzaamheid, levensbestendig wonen, woningvraag en woningtoewijzing. Het is een soort gentleman agreement geworden, waarover iedereen enthousiast is. De participerende woningverenigingen noemen het zelfs een uniek plan dat elders navolging verdient en hopelijk een mooie woningtoekomst gaat bieden.”

Net voor het verstrijken van kalenderjaar 2019 werd uw college onaangenaam verrast door de gelanceerde en gepubliceerde provinciale bezuiniging op infrastructuurvlak. Zo is de geplande rotonde op kruispunt Wittem en kruispunt Hoogcruts geschrapt en gaan ook de wijzingen van de parkeerplaats op de Witttemerallee ter hoogte van klooster Wittem niet door. Wat nu?

Wethouder Last

Wethouder Last: “Dat is inderdaad een tegenvaller, maar laten we ons concentreren op de positieve dingen die wél te gebeuren staat. Zo blijft de opknapbeurt van de Wittemer Allee tussen Wittem en Wijlré met vrijliggende fietspaden aan beide kanten wel overeind. Voor het opknappen van de parkeerplaats bij klooster Wittem heeft de raad al gemeentelijk krediet beschikbaar gesteld. Over wat we daarmee gaan doen en wanneer, moeten we nu met de raad verder in gesprek gaan. We zullen in elk geval ook proberen de oversteekveiligheid naar de kerk op die plek op een goede manier in te bedden. Verder komt de geplande rotonde richting Margraten bij afslag De Planck er wel en hopelijk ook op niet al te lange termijn. Ten aanzien van de oversteek van schoolkinderen vanuit Wahlwiller richting Mechelen hebben we ook al geld opzij gezet en denken we aan het creëren van verkeerslichten om de veiligheid daar te verhogen. De provinciale gedeputeerde Carla Brugman heeft wel oren naar verkeersveiligheidverhogende maatregelen. Dus hopen we dat men daarom ook op provinciaal vlak wel geld voor over heeft om deze wens alsnog in vervulling te doen gaan.“ En als klap op de vuurpijl verschijnt er ook nog in de media een verhaal dat de WMO-uitgaven van de gemeente volgens het centraal Bureau van de Statistiek in Gulpen-Wittem schrikbarend gestegen zijn. Er is zelfs sprake van 97 %!

Wethouder van der Kleij

Wethouder van der Kleij: “Dat is schrikken, ja. We stonden perplex van die persmededeling. We herkennen ons ook helemaal niet in die lezing. Er is wel een stijging van kosten maar niet in die orde van grootte. We hebben zelf becijferd dat zulks rond de 10% ligt en dat is het niveau dat ook elders gesignaleerd wordt. We gaan dit nog eens consciëntieus napluizen, maar denken toch dat CBS verkeerde cijfers heeft gehanteerd. Als ons onderzoek klaar is, zullen we erop reageren en ermee naar buiten treden.”

Hebt u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelWorkshop Poëzie in Gulpense bieb
Volgend artikelThema tijdens Alzheimercafé: Helpt ergotherapie bij dementie?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in