Koop­stro­men in Lim­burg nog steeds in be­lang­rij­ke mate po­si­tief be­ïn­vloed door grens­po­si­tie

Kopen over de grens is nog steeds heel belangrijk, ook al kopen inwoners uit Limburg minder in het buitenland. De onderlinge koopkrachtuitwisseling tussen Limburg en het buitenland is nog altijd substantieel en bovengemiddeld. Met name voor niet-dagelijkse producten, zoals kleding en elektronica trekt Limburg fors meer koopkracht aan van buiten de provincie dan dat er afvloeit. Dat is een van de conclusies uit het ‘Koopstromenonderzoek 2019’.

Het Koopstromenonderzoek wordt uitgevoerd om de trends in de detailhandelswereld te volgen. De Provincie Limburg heeft in nauwe samenwerking met diverse partijen een nieuw grensoverschrijdend onderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend. De laatste keer dat voor heel Limburg een grensoverschrijdend koopstromenonderzoek is uitgevoerd, was 2009. Aan het onderzoek hebben ruim 30.000 respondenten deelgenomen.

Ruime voldoende voor Limburgse winkelgebieden

Limburgse winkelgebieden scoren kwalitatief goed met een gemiddeld rapportcijfer 7,8 en worden door Duitse en Belgische bezoekers nog beter beoordeeld. Er zijn nauwelijks gebieden die onvoldoende scoren. Niet alleen de detailhandel draagt bij aan de kwaliteit van de Limburgse centra, maar ook de horeca en leisure spelen een belangrijke rol. Het combinatiebezoek tussen horeca en recreatieve aankopen is onder Limburgers al hoog, maar nog hoger voor onze Belgische en Duitse klanten. Zij maken er ‘een dagje uit’ van.

Gedeputeerde Dritty: “Interessant is dat de koopstromen in Limburg nog steeds in belangrijke mate positief beïnvloed worden door haar grenspositie. De mate waarin inwoners van onder andere België en Duitsland winkelen in Limburg is nog altijd erg groot. Het Limburgs winkelaanbod functioneert daarmee ook sterk op koopkracht uit het buitenland.”

Omvang detailhandelssector

De Limburgse detailhandelssector is een belangrijke sociaaleconomische sector, met € 7,3 miljard consumentenbestedingen, 50.000 banen en 5.960 winkels met een totaal oppervlak van 1.997.000 m2 winkelvloeroppervlak. Echter is sinds 2012 het winkelaanbod in Limburg met 11% afgenomen en staat op dit moment 21,6 % van de totale winkelvoorraad leeg. Ondanks de afname van het winkelaanbod is de werkgelegenheid in de detailhandel in Limburg relatief stabiel gebleven. Leegstand in de brede zin heeft de aandacht. De Provincie zet in op vitale, compacte en toekomstbestendige centra. Dit is geborgd in het provinciaal beleid en door vertaald in regionaal en lokaal beleid. Aanbevelingen van het onderzoek worden waar mogelijk ook meegenomen in de omgevingsvisie en omgevingsverordening.

Het onderzoek in relatie tot de huidige coronacrisis

Het veldwerk van dit koopstromenonderzoek is uitgevoerd in de periode vóór de coronacrisis en laat dus zien hoe de winkelgebieden zich ontwikkelden tot vlak daarvoor. Op verzoek zijn voorzichtige voorspellingen geformuleerd op basis van de onderzoeksresultaten en langjarige historische trends, om zo een indicatie te geven van de effecten van Corona in de toekomst. Hoewel in deze fase de economische impact niet te voorspellen is, wordt verwacht dat die groot zal zijn, waarbij reeds bekende trends meer vaart krijgen, zoals: meer online aankopen, het heroverwegen van winkellocaties, faillissementen en daarmee leegstand.

Meer informatie

Op de website www.ksol2019.nl zijn de uitkomsten terug te vinden: het hoofdrapport met de conclusies, de factsheets en de online tool.

- Advertentie -
Vorig artikelSpecialist voor particulieren en voor midden- en kleinbedrijf: Bormans JaVa Administratie en Belastingadviseurs: Grensoverschrijdende regio vraagt om specifieke kennis
Volgend artikelWaterschap Limburg zoekt jeugdbestuurder: zet water op je CV

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in