Uw college heeft de raad geïnformeerd over de jongste ontwikkelingen rond de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe staan we er als gemeente ervoor?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “In Landsrade bivakkeren nog steeds 66 Oekraïense vluchtelingen. Dat aantal blijft constant. Er gaan wel al eens mensen weg, maar die worden snel weer opgevolgd door andere landgenoten. In dit opzicht laten we als gemeente Gulpen-Wittem ons sociale hart van de beste kant zien. We voldoen daarmee ruimschoots aan de door de Rijksoverheid aan ons gegeven taakstelling. In deze roerige tijd staan we tevens voor de opgave om ook de toegestroomde asielzoekers aan tijdelijk onderdak te helpen en last but not least ook nog eens de statushouders van een permanente woning te voorzien. Bepaald geen karwei om trots op te zijn. Nu heeft de overheid die taken doorgesluisd naar de landelijke veiligheidsregio’s waarin alle burgemeesters van de gemeenten participeren. Onder onze regio Zuid ressorteren 16 gemeenten. Die hadden tot 1 oktober de taakstelling om 225 asielzoekers onder te brengen en dat is nu verhoogd met nog eens 225 tot 1 januari 2023, totaal dus 450. Vanuit de veiligheidsregio wordt nu bekeken in welke gemeenten leegstaande gebouwen of anderszins bruikbare opvangplekken voorhanden zijn om die mensen op te vangen, zodat de schrijnende toestand van buiten slapende asielzoekers snel tot een einde komen.

Wat mij betreft zetten we daar met zijn allen de schouders onder en als de sociale plicht een ‘uitverkoren’ gemeente verzoekt om daar invulling aan te geven, moeten we niet gaan wegkijken, maar serieus bekijken of we de helpende hand kunnen reiken. Onze taakstelling om huizen beschikbaar te stellen voor statushouders (mensen die dus de goedkeuring hebben ontvangen om zich blijvend in Nederland te vestigen) blijft natuurlijk uiterst moeilijk om daaraan te kunnen voldoen. De huizennood is immers ook in onze gemeente groot. Dat betekent echter niet dat we die mensen in voorkomende gevallen in de kou moeten laten staan. We zullen op dit vlak intensief moeten samenwerken met de woningcorporaties die on onze gemeente actief zijn en bekijken wat redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort.”

De gebiedsvisie De Bennet in Epen krijgt gestalte. Kunt u daar eens iets meer over vertellen?

Wethouder Franssen: “Al in 2014 gaf SV Epen de pijp aan Maarten en sindsdien liggen de sport-accommodatie en omliggende terreinen gereed om aan de natuur terug te geven. Een proces dat met open armen werd ontvangen, maar door de participatie van de vier belanghebbende partijen (Natuurmonumenten, provincie, gemeente en Waterschap) vielen er eerst heel wat drempels te slechten, vooraleer er een unaniem gedragen plan op tafel kwam. Nu is het echter zover en kunnen er stappen gemaakt worden. Er ligt en voorstel op tafel om er een vispassage, speeleducatievoorziening, paalwoningen en een op te waar- deren openbare parkeerlocatie te realiseren. Intussen zijn de paalwoningen weer geschrapt, om- dat de eigenaar van de Winbergermolen dit idee heeft ingetrokken. Denk overigens niet dat een en ander nu snel voltooid zal zijn. Er komt namelijk een meerjarenplan om dit proces in fases te gaan uitvoeren.”

Er komt een bestemmingplanwijziging rond de Eyserhalte aan de Wittemerweg 2. Wat staat daar te gebeuren?

Wethouder Franssen: “Het betreft hier de terrasuitbreiding van de Eyserhalte, zodat het mogelijk wordt daar een totaal van 50 horecagasten te ontvangen. We vinden dit als college een goede en toelaatbare ontwikkeling en willen daar mede-werking aan verlenen onder bepaalde voorwaarden. Zo wordt het huidig gebruik (detailhandel in delicatessen en streekproducten) vastgelegd en daaraan ondergeschikte evenementen, gericht op beleving, worden mogelijk gemaakt. De eigenaar moet zelf op eigen terrein voor voldoende parkeer- gelegenheid zorgen. Bovendien mag hij zijn zaak niet naar het niveau van een ‘supermarkt’ tillen.”
De basissubsidies voor de verenigingen waren vastgesteld van 2018 tot en met 2021. In 2021 werden ze voor één jaar verlengd en nu worden ze weer, zonder aanpassingen, verlengd tot en met 2023. Wat is de reden voor deze handelwijze?

Wethouder Franssen: ”De coronaperiode ligt daaraan mede ten grondslag. Er is een voorlopige evaluatie geweest en daarbij is men tot de conclusie gekomen dat een uitvoerige evaluatie nodig is om de regeling te gaan aanpassen. We willen daarvoor nu voldoende tijd nemen en niet overhaast en onder grote werkdruk een en an-der erdoor drukken. We hopen dan ná 2023 met een aangepast en op maat gesneden subsidieplan te komen.”

Er zijn plannen om een tweetal recreatiewoningen in de leegstaande Volmolen aan de Plaatweg 1 in Epen te gaan realiseren. Uw college is bereid daar medewerking aan te verlenen.

Wethouder Franssen: “Ja, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt tegemoet gekomen. Natuurmonumenten wil hier binnen de bestaande bebouwing een tweetal vakantiewoningen gaan inrichten. We begrijpen dit, want ook Natuurmonumenten moet middelen verzamelen om al dat onderhoudswerk aan de monumentale panden te kunnen laten verrichten. We stellen wel als voorwaarde dat ook gewerkt wordt aan het herstel van de gevelopeningen passend bij dit monumentale complex. Ook willen we dat de openbare wandelpaden behouden blijven. In dat geval verlenen we een omgevingsvergunning voor een tijdelijk gebruik van 10 jaar.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelZoektocht nieuwe burgemeester Eijsden-Margraten van start gouverneur Roemer krijgt functieprofiel aangeboden
Volgend artikelSenioren Koersbalclub ‘Het Balletje’ zoekt leden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in