Mevrouw T. Savelberg uit Wijlré mailt ons het volgende: “In Gulp- en Geuljournaal lees ik dat de gemeente alle inwoners vraagt om mee te denken over het verduurzamen van de energie om het milieu te ontlasten. Dan staat er verder dat het gaat om eigenaren van een woning. In de gemeente Gulpen-Wittem staan, bij mijn weten, ook nogal wat woningwetwoningen bv. in Wijlre. Deze bewoners hebben zelf weinig of geen inbreng als het gaat om isoleren en dergelijke of er moet flink meer huur betaald worden. Wat wordt er van gemeentewege met de wooncorporatie gedaan om ook die bewoners te laten meedoen en niet het gevoel te geven gewoon overgeslagen te worden. De huurwoningen zijn veelal tientallen jaren oud.”

Wethouder
Jos Hendriks

Wethouder Hendriks: “Over het thema ‘duurzaamheid’ zijn met de woningcorporaties afspraken gemaakt, die zijn afgestemd met de huurdersbelangenvereniging. Die afspraken staan vermeld in de ‘prestatieafspraken 2020-2023’. Afgesproken is dat woningen van corporaties in elk geval ook verduurzaamd worden. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat de woningen betaalbaar blijven voor de huurders. Voor de exacte planning van verduurzaming van die genoemde woningwetwoningen, moeten wij u daarom naar de woningcorporaties verwijzen.”

De stemming voor de Tweede Kamer komt eraan en COVID-19 dwingt uw college tot heel wat voorbereidend werk om dat gladjes te laten verlopen. Wat zijn de voornaamste opgaven waarvoor u staat?

Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “In elk kerkdorp komt in elk geval minimaal 1 stembureau om de stem op 17 maart 2021 te kunnen uitbrengen. Bovendien richten we het stembureau Gulper Hoes in Gulpen en ’t Patronaat in Epen zo in, dat daar ook al op 15 en 16 maart gestemd kan worden. Mensen van 70 jaar en ouder mogen deze keer ook schriftelijk hun stem uitbrengen. Dit gebeurt allemaal om drukke momenten op het stembureau te vermijden. Wie toch persoonlijk gaat stemmen mag in maart in plaats van 2 zelfs 3 volmachtstemmen, samen met zijn eigen stem uitbrengen. Nieuw is eveneens het feit dat er nu een zogenaamde gastheer/gastvrouw aanwezig is die tussentijds de stemhokjes ontsmet. Ook moet in elk stemlokaal een aparte ingang en uitgang aanwezig zijn. Bij binnenkomst ontvangt iedereen een rood stempotlood dat na stemming mee naar huis mag worden genomen. De stembureauleden komen achter een metershoog spatscherm te zitten, om besmettingen te voorkomen.”

U gaat een kerkenvisie opstellen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Wethouder Jos Last

Wethouder Last: “Door de terugloop van het kerkbezoek komen kerkbesturen steeds vaker in de problemen met het beheer en de exploitatie van de kerkgebouwen. De verwachting is zelfs dat er van de 6000 kerken in ons land tussen de 1800 en 4800 de deuren definitief gaan sluiten. Dat zou kunnen ook in onze gemeente kunnen betekenen dat het behoud van die stukken erfgoed onder druk zou komen te staan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderkent dit probleem en heeft voor elke gemeente geld beschikbaar gesteld om een toekomstplan te maken. In onze gemeente staan 10 kerkgebouwen en we krijgen hiervoor een subsidie van € 25.000,- om zulk plan te gaan opstellen. Dat zal uiteraard in samenspraak gaan met alle partijen die bij de diverse kerken betrokken zijn.”

Uw college presenteert op de valreep van het kalenderjaar het mobiliteitsplan 2020. Kun u daarover meer vertellen?

Wethouder Jos Last

Wethouder Last: “Dit plan presenteren we met gepaste trots. Het is uiteindelijk het resultaat van een 2 jaren vergend overleg met deskundigen én een 7-koppige delegatie van de kernoverleggen uit de diverse dorpen in onze gemeente. Centaal bij dit nieuwe plan staat de verbetering van de verkeersleefbaarheid voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Zo willen we een duurzaam bereikbare gemeente proberen te realiseren. Wat nu voorligt is een plan om dat doel stapsgewijze te bereiken en dat zal dus niet van vandaag op morgen klaar zijn. Allereerst willen we beginnen met het aanwijzen van een basisnetwerk van wegen die de verkeersstromen binnen onze gemeentegrenzen gaan vormen. Dat zijn dus de provinciale wegen, de wegen tussen de dorpskernen en de doorvoerwegen binnen de vaste dorpskernen. Op die wegen telt dan een maximumsnelheid van resp. 80, 60 en 50 km. Daar buiten zou dan een lagere snelheid van 30 km gehanteerd kunnen gaan worden en kunnen wegen als stiltegebied worden uitgeroepen. Daarop zou dan het gemotoriseerde verkeer moeten kunnen worden geweerd. Uiteraard vergt e.e.a. noodzakelijke weg- en verkeersregelaanpassingen. In dit plan zit ook ons streven naar verduurzaming van de mobiliteit verankerd. Denk in dit verband aan de mogelijkheid om het openbaar vervoer te proclameren en inwoners en bezoekers op de fiets of in een elektrisch voertuig te krijgen. Ook de verhuur van toerende scooters proberen we die kant op te duwen. Met al die voornemens komen we er niet als we ook niet iets gaan doen aan het veranderen van het verkeersgedrag van de weggebruikers, want snelheidsovertreders en geluidlast veroorzakende bestuurders van motorvoertuigen moeten uit ons mooie 5-sterrenlandschap verdwijnen. Gedragsbeïnvloeding, desnoods via het streng en frequent optreden van onze handhavers, is een must om dit plan te doen slagen. Om het plan Heuvellandbreed tot een succes te maken, is samenwerking op dat gebied met de buurgemeente uiteraard eveneens noodzaak. Het plan gaan we nu met de gemeenteraad bespreken, Dre raad heeft tenslotte het laatste woord in deze. Mocht het plan operationeel worden, gaan we ook meetmomenten inbouwen om te kijken of de te nemen maatregelen ook op termijn het gewenste effect hebben.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikel“Banholt is bruisend!” – Joep Essers aan het woord
Volgend artikelMVV kansloos in Eindhoven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in