Digitale raadsvergadering Gemeente Valkenburg

Foto: Gemeente Valkenburg aan de Geul

Woensdag 22 april is vanaf 10:30 uur een raadsvergadering te volgen die gepland staat voor het publiek.

Agenda
De voorliggende collegevoorstellen (conform de gepubliceerde agenda’s van de vervallen commissievergaderingen van maart) zijn door de fracties beoordeeld en via het presidium is afgestemd welke voorstellen als hamerstuk doorgeleid kunnen worden. Woensdagochtend worden de voorstellen en hamerstukken besloten tijdens de digitale raadsvergadering. De agenda vindt u op de gemeentelijke website: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Valkenburg/2bcf4400-81a8-4d2b-9ced-fc3d5d8a5aa6

Niet toegankelijk voor publiek
Gezien de huidige geldende richtlijnen is deze raadsvergadering niet toegankelijk voor pers en publiek, maar uiteraard zal er aan de openbaarheid worden voldaan. U kunt deze vergadering via een livestream via de website van de gemeente of Facebook volgen. Over deze mogelijkheid volgt nog informatie bij de betreffende datum van de raadsvergadering op de website.

De te volgen procedure
Voor de besluitvorming zal onderstaande procedure worden gevolgd. Deze procedure werd onlangs bij andere gemeenten en bij de Provinciale Staten toegepast.
– Op basis van Artikel 20, lid 1 Gemeentewet wordt op 22 april een vergadering bijeengeroepen, waarbij door de voorzitter wordt vastgesteld dat het vereiste quorum (het minimum vereiste van aantal aanwezige raadsleden) niet gehaald wordt en dat de vergadering niet geopend kan worden. Hierbij zijn alleen de burgemeester en griffier aanwezig in de raadzaal.
– Op dat moment wordt met een minimale tussenruimte van tenminste 24 uur opnieuw een vergadering, met dezelfde agenda, uitgeschreven en deze datum wordt bekend gemaakt. Voor deze vergadering is een meerderheid (het z.g. quorum) wettelijk niet meer noodzakelijk om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Bij deze raadsvergadering zal 1 raadslid aanwezig zijn die namens de gehele raad, uiteraard conform afstemming met alle fracties, raadsbesluiten formeel neemt.
– Bovenstaande vergaderingen vinden dus met een minimale bezetting in fysieke vorm plaats, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen voor wat betreft afstand.

- Advertentie -
Vorig artikelOde aan bewoners Domaine Cauberg door Martin Hurkens
Volgend artikelBurgemeester Akkermans aan het woord

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in